BOŽÍ SVATÉ MRAKY | World Challenge

BOŽÍ SVATÉ MRAKY

David Wilkerson (1931-2011)October 11, 2019

Mlhavý oblak, který často padal a zakryl Boží lid, není skvrnou v Božím rukopisu. S Ježíšem přicházejí mraky jako součást Jeho slávy. Mraky opravdu nejsou naši nepřátelé; neskrývají Jeho tvář. Nejedná se o varování před blížící se bouří. Jakmile pochopíte, že mraky jsou nástroji Boží lásky, neměli byste se jich již obávat.

Nikdy nebudete rozumět svým zkouškám a utrpením, dokud nepochopíte význam svatých mraků.

„Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém sloupu, aby je cestou vedl ... !“ (Exodus 13,21)

Dokážete si představit Boží lid jak den co den v té příšerné divočině hledí do oblaku? Jsem si jistý, že nepřátelé Izraele říkali: „Pokud je jejich Bůh tak silný, proč jim po celou dobu nesvítí slunce; proč trpí každý den pod tím pochmurným mrakem? Kamkoli jdou, objeví se mrak.“

Nebojte se, přátelé. Ten oblak, o kterém si ostatní mysleli, že není vítaný, byl jejich každodenním průzkumníkem. Když se oblak pohyboval, pohybovali se; když se zastavil, stáli nehybně také.

Bůh má dobrý důvod zastavit náš oblak. Bůh zkoušel své děti, aby viděl, zda Jej nepředběhnou a nezapomenou čekat na Jeho vedení. Čeká, až nám dojde trpělivost, a jsme ochotni volat: „Pane, počkáme v této divočině, pokud to bude tvoje vůle. Uděláme, jak chceš Ty; nepohneme se, dokud nedáš své slovo.“

Kdybyste věděli, co dobrého bude z mraku, nežádali byste o jeho odstranění.

Jsem přesvědčen, že každý pravý křesťan by si zvolil přesně to, co pro něj Bůh vybral, kdyby věděl vše, co ví Bůh. Život je jako nádherná tapiserie, ale Mistr Tkadlec vám najednou ukáže jen jeden pramen. Kdybyste viděli úžasný plán, na kterém pracuje, raději byste se radovali, než se lekali.

Download PDF