BOHEM DANÁ MILOST VYTRVAT | World Challenge

BOHEM DANÁ MILOST VYTRVAT

Gary WilkersonMarch 16, 2020

Poprvé v historii se k víře hlásí méně než 50 procent Američanů. Toto číslo je dokonce nižší - 30 procent – u osob mladších než 30 let. Mnoho z nich zatrhlo „ŽÁDNÁ“ jako svou náboženskou příslušnost. Odhaduje se, že během deseti let bude mladá generace ztracena v sekularismu a bezbožnosti. A tolerance vůči křesťanům se sníží.

Co s těmito informacemi uděláme? Autor listu Židům odpovídá: „Připomínejte si dřívější dny, v nichž jste byli osvíceni a přestáli jste mnohý zápas s utrpením.“ (Židům 10,32)

Bůh proměnil utrpení raných křesťanů v nástroje moci evangelia: „byli jste veřejně vystavováni urážkám a soužením, … a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé. Neztrácejte tedy smělou důvěru, vždyť bude bohatě odměněna! Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. ‚Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ten, který má přijít, přijde … můj spravedlivý bude žít z víry, ale kdyby ustoupil, nebude v něm mít moje duše zalíbení.‘ My však nejsme ti, kdo ustupují k své záhubě, nýbrž lidé víry, abychom zachránili svou duši.“ (Židům 10,33-39)

I když se to jeví jako těžká pasáž, jsou v ní dobré zprávy. Hovoří o době, kdy jsou věci tak špatné, že věřící jsou v pokušení ubírat ze svého poselství. A přesto „nejsme ti, kdo ustupují, … ale ti, kteří zachrání svou duši.“ (viz Žd 10,39)

Nikdy nejspíš nebudeme čelit stejným zkouškám, jakým čelili věřící v Novém zákoně, ale Bůh nám stále dává stejnou moc, jakou měli oni. Určitě budeme čelit vlastním zkouškám, protože nejsme imunní vůči tomu, co přichází na svět. Ale těžkosti v nás vypůsobí sílu, jakou jsme nikdy neviděli.

Nevěřící, kteří byli zmíněni výše, představují duši, která míří do pekla, někoho, za koho Ježíš zemřel. Tato čísla nás sama o sobě volají, abychom se zvedli z průměrného křesťanství a hlásali evangelium beze strachu a zábran.

Velká Kristova moc vyplývá ze samotné milosti a je zdarma pro všechny, kdo věří. Kéž byste byli svědectvím o jeho milosti a moci všem, kteří jsou dnes ve vašem dosahu.

Download PDF