BOHU NEDĚLÁ PROBLÉM TĚ NALÉZT | World Challenge

BOHU NEDĚLÁ PROBLÉM TĚ NALÉZT

Gary Wilkerson
April 9, 2018

Ať je tvá identita jakkoli „neznámá,“ anebo jsi jakkoli skryt, když si Bůh řekne, že se ti zjeví, nedělá mu problém tě nalézt. Uvažujme o Samsonově matce. Samson byl největší silák, jaký kdy žil.

„Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 40 let do rukou Pelištejců. Byl jeden muž ze Soreje … jménem Manóach. Jeho žena byla neplodná a nerodila.  I ukázal se té ženě Hospodinův posel a řekl jí: ‘Hle … otěhotníš a porodíš syna’“ (Soudců 13:1-3).

Po 40 let putovaly děti Izraele pouští, sloužily Pelištejcům a v duchu cítily beznaděj. Uprostřed celého toho zmatku a zoufalství žila věrná modlitebnice, která znala svého Boha. Víme, že se její manžel jmenoval Manóach, její jméno však není zmíněno — bezejmenná Hospodinova služebnice.

Stejně jako mladou dívku jménem Marie v Novém zákoně navštívil Manóachovu ženu anděl, který jí překvapil zprávou: „Porodíš syna!“

Manóachova žena byla velice trpělivá po celou dobu Izraelské nesvobody a uzavírala se s Bohem ve skryté komůrce. Teď se jí dostalo slovo od Hospodina. Dítě, které jí bylo slíbeno, nemělo být obyčejné, anděl jí řekl, že „začne vysvobozovat Izraele z rukou Pelištejců.“ (13:5). Potom Hospodin vydal konkrétní pokyny, jak má být chlapec vychováván a připravován pro své speciální poslání. (Čti vzrušující záznam o Samsonově životě v Soudců 13.- 16. kapitole.)

Download PDF