BOJ S NECHTĚNÝMI POCITY | World Challenge

BOJ S NECHTĚNÝMI POCITY

David Wilkerson (1931-2011)July 17, 2019

Tvoje pocity samozřejmě neovlivňují tvé spasení nebo vztah s Pánem. Spíše se tě snaží oklamat nebo okrást o pokoj a o radost v Kristu. Dokonce tě mohou obtěžovat nebo obviňovat. V té chvíli ale zjišťuješ, že některé znepokojivé pocity jsou vzkazy od nepřítele, který tě chce přivést k zoufalství a strachu.

Můžeš chodit v Duchu, číst si Bibli, modlit se a milovat Pána celým svým srdcem, a tu najednou zaplaví neočekávaně tvou mysl a ducha znepokojivé pocity. To zlé mocnosti tě napadnou negativními pocity, když to nejméně čekáš. Pokud je nezastavíš, tvé emoce tě mohou oslabit a zkreslit tvůj pohled.

Lidé často zbytečně používají teologii a jednoduché formulky, jako například: „Neměl by ses tak cítit! Kam se poděla tvoje víra? Bůh chce, abys žil vítězně a neustále ses radoval.“ Bůh tě ale chce naučit nějaké důležité lekce o pocitech a o tom, jak se s nimi vypořádat. Přitom je nezbytně nutné, aby ses vyzbrojil Božím Slovem.

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy“ (2.Timoteovi 1,7). Tvůj milující Otec ti nedal pocity strachu a pochybností; dává ti naopak rozvahu.

„Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Zbraně našeho boje nejsou světské … Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista“ (2.Korintským 10,3-5).

Tyto skličující pocity jsou taktikou nepřítele, která tě má přimět k tomu, abys zpochybňoval Boží věrnost. Nepocházejí od Boha! Ještě dnes můžeš své pokušení pochybovat změnit na příležitost k velebení Boha, až vyženeš své negativní myšlenky ve jménu Ježíše.

Download PDF