BOLESTIVÉ NÁSLEDKY ROZHODOVÁNÍ BEZ BOHA | World Challenge

BOLESTIVÉ NÁSLEDKY ROZHODOVÁNÍ BEZ BOHA

Tim DilenaAugust 22, 2020

Je nebezpečné se rozhodovat bez Boha, vede to k problémům, kterým bylo možné se vyhnout. Ve Starém zákoně vidíme, že Jozue udělal rozhodnutí, které vedlo k tomu, že se Izrael dostal do války s nepřáteli, kterým by nemusel čelit, kdyby byl Jozue obezřetnější.

„Izraelci se těmito falešnými důkazy dali přesvědčit, aniž se zeptali Hospodina“ (viz Jozue 9,14). Nezeptali se Hospodina! Jozue byl považován za jednoho z největších židovských generálů v dějinách Izraele - výborného muže, který udělal obrovskou chybu v úsudku. Nebylo na něm poskvrny s výjimkou této jediné situace. Dočteme se o tom v knize Jozue kapitole 9. a hned v kapitole 10. je popsán zázrak. Je to fascinující příběh - lidé z Gibeónu vystupují jako hladoví, unavení cestovatelé a lžou o tom, kdo skutečně jsou a co chtějí. Jozue s nimi uzavřel smlouvu a o několik veršů dále čteme o bitvě, ke které došlo kvůli této špatné smlouvě.

Uprostřed bitvy Jozue volal k Bohu za zázrak a Pán dramaticky zasáhl - nechal stát slunce! „Nikdy předtím ani potom nebylo dne, jako byl onen, aby Hospodin tak vyslyšel něčí hlas, neboť Hospodin bojoval za Izraele.“ (Jozue 10,14)

V Příslovích nás Bůh mnohokrát nabádá, abychom se ho před rozhodnutím zeptali. „Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná“ (Přísloví 3, 5-6). „Věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho k mé rozumnosti, neboť vám podávám dobré ponaučení“ (Přísloví 5, 1-2).

Při rozhodování bez modlitby přijdou bitvy, kterým se dalo vyhnout. Existují velká nebezpečí, když vypustíte Boha z vašeho rozhodování a rozhodnete se jít sami.

Když se musíte rozhodnout, je třeba udělat tři věci:

·      Začněte modlitbou

·      Čtěte Boží slovo

·      Poraďte se s moudrými lidmi, které znáte

Ať už je před vámi obtížné rozhodnutí, nebo řešíte důsledky špatného rozhodnutí, Bůh, který je dostatečně velký na to, aby již před tisíci lety způsobil, aby se zastavilo slunce, stále odpovídá všem, kdo ho milují, a dělá pro ně dobré věci. Důvěřujte jeho lásce a moudrosti i dnes.

Download PDF