BYL JSI BOHEM ADOPTOVÁN! | World Challenge

BYL JSI BOHEM ADOPTOVÁN!

David Wilkerson (1931-2011)January 23, 2020

Nám, kteří žijeme v době Nového zákona, bylo dáno veliké svědectví. Můžeme znát nejen Ježíšovu práci, ale i práci církve v prvním století. Když k tomu přidáme dva tisíce let skutků „větších než tyto“, získáme představu toho, kdo je náš nebeský Otec.

Možná řeknete: „Já vím, kdo je Ježíš. Mám s ním úzký vztah a vím, kdo jsem v Kristu.“ I tak ti může Ježíš odpovědět, „Je pravda, že jsme spolu už dlouho, přesto ještě neznáš Boha jako svého Otce.“ Záměrem důvěrného vztahu s Ježíšem je zjevit nám blíže nebeského Otce.

Bůh chce, abychom jej poznali jako svého Otce - nebeského Otce! Ježíš se modlil: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.“ (Jan 17,21-22). Ježíš tu říká: „Vyznáváš, že mě chceš znát a to je dobré, ale nyní chci, abys poznal mého Otce tak, jako já a těšil se z něj.

Nejenom, že si tě Bůh vybral, ale přijal tě za své dítě. A jeho Duch ti říká, volej k němu „Otče“ a vyznej: „Ty jsi ze mě učinil spoludědice, bratra Ježíše. Jsi skutečně můj Otec!“

Jak je úžasné vědět, že ze své velké lásky a milosti si každého z nás vyvolil za své jedinečné dítě. S milostí ti říká: „Chci tě - vybral jsem si tě, protože ti chci být Otcem.“

Zanech svých pozemských tužeb a následuj jej.

Download PDF