CHODIT VE SVOBODĚ | World Challenge

CHODIT VE SVOBODĚ

David Wilkerson (1931-2011)January 3, 2020

Základem křesťanství je ospravedlnění vírou. Nikdy nebudete mít skutečný pokoj a odpočinek, pokud nepoznáte, že vaše vlastní skutky spravedlnosti vás nikdy nemohou ospravedlnit v Božích očích. Možná se cítíte dobře díky dobrým skutkům, které děláte, a pravděpodobně si užíváte okamžiky vítězství, kdykoli odoláte pokušení. Tehdy cítíte na sobě Boží přízeň. Ale druhý den sklouznete zpět do hříchu a ztratíte radost. Proč? Protože člověk vždycky upadne. Žádná lidská spravedlnost nikdy neobstojí před Bohem. Jsme jím přijati pouze skrze Krista.

„Všichni jste jedno v Kristu Ježíši“ (Galatským 3,28). Být „v Kristu“ znamená, že Bůh nám připsal Ježíšovu spravedlnost. V Otcových očích jsme považováni za spravedlivé kvůli Ježíši. Všechny naše hříchy jsou smyty díky tomu, co Ježíš učinil, ne my!

Pavel píše: „Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.“ (Římanům 12,2). Máme se zcela odtrhnout od tohoto světa a podobat se samotnému Kristu.

Milovaní, Ježíš nezemřel jen proto, aby vás přivedl do nebe; ale také proto, abyste mohli každý den žít v krásném, blízkém obecenství s Otcem. Můžete s ním mluvit, naslouchat mu, požádat ho, aby vás vedl, říkal vám, když se mýlíte, usvědčoval vás z hříchu - to vše díky tomu, že ve vás přebývá skrze svého Ducha!

Ano, Ježíš zemřel, abychom mohli prožívat vysvobození od světa. To jednoduše znamená:

  • Osvobodil nás z moci hříchu, vin a odsouzení.
  • Osvobodil nás od odsuzování a výčitek svědomí.
  • Usmířil každý hřích a pohřbil jej v „moři zapomnění“.
  • Roztrhl oponu — zpřístupnil nám Svatého ducha — připravil pro nás cestu k tomu, abychom mohli obdržet Ducha svatého, a pro něj, aby k nám mohl přijít.“

Vše, co potřebujete, abyste mohli chodit v této úžasné svobodě, je víra, která touží poznávat Toho, v kterého jste uvěřili, a hlad ve vašem srdci po Něm!

Download PDF