CHRÁNĚNI DUCHEM | World Challenge

CHRÁNĚNI DUCHEM

David WilkersonMarch 8, 2016

Možná si stejně jako já říkáte: „Jak si můžu být jistý, že to, co slyším, je hlas Ducha svatého a ne někoho jiného?“

Duch svatý především nemůže, a také nebude vést někoho, kdo není plně poddán Jeho vůli. Duch svatý mluví k těm, kteří jsou připravení Jeho hlas poslechnout. Když jsem přemýšlel o chození v Duchu, zarazilo mě ještě něco. Pokud chození v Duchu znamená poslouchat Jeho hlas a nechat se jím vést, jak můžeme být chráněni před oklamáním? Jak můžeme vědět, že slyšíme hlas Ducha svatého, a ne svůj nebo ďáblův?

Jsem si jistý, že řada křesťanů začala o naslouchání Duchu pochybovat kvůli špatným zážitkům z minulosti. Říkají si: „Jak můžu vědět, že tentokrát ke mně opravdu mluví Duch svatý? Myslel jsem, že jsem Ho jasně slyšel i minule, a nakonec se ukázalo, že to vůbec nebyl on. Cítil jsem se podvedený.“ A jiné zase odrazují zvláštní výstřelky lidí, kteří tvrdí: „Bůh mi řekl toto, Bůh mi řekl tamto.“

Tato důležitá věc od nás vyžaduje další důrazné „amen“ důvěřování Božímu slibu ochrany. Pavel zdůrazňuje, že taková důvěra vyžaduje skutek víry: „Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého“ (Efeským 6, 16). To je slib od Pána, že nás ochrání před klamem a pochybením.

Satanův hlas na nás neustále křičí nějaká obvinění. A jediný způsob, jak tyto ohnivé šípy zastavit, je spolehnout se na zaslíbení, které nám Bůh dal: že žádná zbraň chystaná na nás se nezdaří (Izaiáš 54, 17). K Satanovým zbraním patří odsouzení a lži a Duch svatý nám je všechny věrně odhaluje. Hlas nepřítele by vás nutil jednat impulzivně, aniž byste své jednání ověřili v Božím slově. Ale každé slovo Ducha Bible potvrdí.

Download PDF