CHRAŇTE SVŮJ MODLITEBNÍ ŽIVOT | World Challenge

CHRAŇTE SVŮJ MODLITEBNÍ ŽIVOT

David Wilkerson (1931-2011)February 14, 2020

V průběhu let jsme slyšeli o konspiracích, ale je jen jedno spiknutí, které znepokojuje našeho nebeského Otce, protože je zaměřené přímo na křesťany, kteří cele dali své srdce Kristu. Jeho cílem je zmařit Boží plán vychovat armádu posvěcených lidí - mužů a žen, kteří se zcela poddali Ježíšově vládě. Říkejme tomu spiknutí vyrušování.

Ďábel se bojí křesťanů, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti. Opravdu, bojí se modliteb svatých více, než tisíce let v poutech. Mocná modlitba jen jediného přímluvce zní v pekle, jako když burácí hrom. Proto ďábel tvrdě pracuje na tom, aby rozptyloval následovníky Krista a přerušoval jejich modlitby.

Jedním z oblíbených triků nepřítele je přivést lidi, kteří něco potřebují a vyžadují naši pozornost. A my řekneme: „Pane, přece se nemohu od nich odvrátit, když je něco bolí?“ Odpověď Pána ale zní: „Jak můžeš zanedbat mě?“ To je jádrem problému.

Může pro nás být něco důležitějšího než Pán? Má nám někdy nějaká potřeba nebo zranění zabránit v obecenství se samotným Pánem? Dokonce i Ježíš odcházel, aby mohl v tichu mluvit se svým nebeským Otcem, i když byl obklopen množstvím lidí, kteří ho potřebovali. V životě každého křesťana přijde čas, kdy musí říct: „Můžete počkat. Vrátím se, ale nejdřív se musím modlit. Moje duše má hlad a musím se živit Božím slovem. Pokud nebudu trávit čas sám s Pánem, nebudu mít co nabídnout, jen slabý lidský soucit.“

Abyste ochránili svůj modlitební čas a odolali všem satanským fintám, můžete udělat tři věci:

  1. Dejte obecenství se svým Pánem na první místo ve svém životě. Job prohlásil: „řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle.“ (Job 23,12)

  2. Považuj setkání s Bohem za důležitější, než setkání s lidmi — bez ohledu na to, kdo jsou!

  3. Odmítni každé vyrušení, nad kterým máš moc a převezmi duchovní autoritu nad těmi vyrušeními, které rozeznáváš jako nadpřirozená.

Vstupte do plnosti svého chození s Kristem, jak pro vás Bůh naplánoval.

Download PDF