CHYSTÁ SE TVOJE OSVOBOZENÍ! | World Challenge

CHYSTÁ SE TVOJE OSVOBOZENÍ!

David Wilkerson (1931-2011)April 5, 2018

Bible jasně tvrdí, že démonické síly pracují a nastražují pasti na křesťany. Satan je pevně rozhodnutý svrhnout každého věřícího, který chodí ve svatosti a naprosté oddanosti Ježíši Kristu. Nyní ale pochopme, že satan není všudypřítomný – nemůže být všude hned – a neví všechno. Ale má pod sebou davy démonických bytostí, vrchností a mocí temnoty. A všechny tyto moci temnoty na vás nastražují pasti. "Svévolníci osidlo mi nastražili." (Žalm 119:110) "Na cestě, jíž kráčím, osidlo mi nastražili." (Žalm 142:4)

Milovaní, ďábel na vás chystá past, kterou nemůžete vidět. Proto musíte být pořád ostražití. Může použít zkažené lidi, tělesná pokušení či dokonce jiné křesťany, ale můžete si být jisti, že vás chce chytit do pasti hříchu.

Pokud jste se stali obětí, která se do pasti chytila a nyní žijete ve svázanosti, musíte si uvědomit, že z vaší strany pád nebyl s největší pravděpodobností předem promyšlený. Ďábel znal vaši slabost a chytil vás do ní. Můžete se neustále očerňovat a myslet si: "Jak jsem mohl provést takovou věc?" Ale bušit do sebe je naprostou ztrátou času! Nebudeš nikdy schopen vypočítat, jak jsi mohl být, tak hloupý, slepý a lehkomyslný. Jednoduše upři svou mysl zpátky na Ježíše, protože pro tebe mám neuvěřitelnou zprávu! Chystá se tvoje vysvobození!

Pokud jsi se jakýmkoli způsobem nechal chytit nepřítelem do pasti a spadl do jeho osidla, ovšem pořád víš, že miluješ Pána z celého srdce, tak Pán nedovolí, aby jsi zůstal obětí nepřítele! Čti Boží slovo s novým zanícením a pros Ducha svatého, aby ti dal rozlišení. Ve jménu Ježíš je moc a on tě vysvobodí a ochrání!

Download PDF