CO JE POTŘEBA PRO TO, ABY NAŠE CESTA PÁNA TĚŠILA? | World Challenge

CO JE POTŘEBA PRO TO, ABY NAŠE CESTA PÁNA TĚŠILA?

David Wilkerson (1931-2011)October 20, 2020

„Pán neotálí splnit zaslíbení, jak si někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde tak náhle a nečekaně, jako zloděj v noci.“ (2P 3, 9–10)

Právě teď je svět v děsivém zmatku. Bůh však varuje své věrné, aby při náhlé katastrofě nebyli ochromeni strachem. Boží lidé musí vědět, že ať se stane cokoli, nejde o nehodu anináhodu. Mají mít ve svých srdcích Kristův pokoj s vědomím, že Bůh je stále Pánem vesmíru. Tímto způsobem jsou varováni, aby nepanikařili, když se srdce lidí bude utápět ve strachu.

Mnoho křesťanů by se mohlo při čtení zprávy, kterou Petr předává, podivit: „Proč si to musíme připomínat? Vždyť už je tu tolik špatných zpráv a stresu.“

Petr však řekl: „Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střežte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.“ (2. Petrova 3, 17–18)

Také Pavel kázal: „…abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha.“ (Kol 1,10)

Když vezmeme v úvahu poselství těchto dvou apoštolů, co bychom z toho mohli vyvodit pro společnost, která má být souzena v naší době? Pavel poslal toto slovo a je určené Kristovým milovaným: „Modlím se za vás, abyste usilovali o důvěrný vztah s Pánem, rozvíjeli své duchovní porozumění a kráčeli tak, abyste byli hodni Krista.“ (Kol 1, 9–10, parafráze)

Co je zapotřebí pro cestu, která Pánu líbí? Pavel nám říká: „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.“ (Kol 3, 12–13)

Zkoumat své chození s Kristem znamená nehledět ani tak na to, co děláte, ale spíše na to, čím se stáváte. Petr i Pavel říkají: „Nebojte se toho, co je před vámi. Stále mějte na paměti Boží slovo ve všech situacích. A také nechte Ducha svatého, aby vás proměňoval do podoby Krista.

Download PDF