CO JINÉHO NEŽ LÁSKA? | World Challenge

CO JINÉHO NEŽ LÁSKA?

Jim CymbalaJanuary 27, 2018

Stát se láskou je jediný způsob, jak "potěšit" Boha v kterékoli oblasti (parafráze Koloským 1:10). Protože Bůh je bytostí s emocemi, zakouší radost i smutek stejně jako my. Naše každodenní slova a skutky jej mohou zarmoutit nebo jej pohnout k tomu, aby se z nás radoval a zpíval si u toho. Jak úžasná myšlenka! Dnes ty a já můžeme potěšit Boha vesmíru. Ačkoli všemu rozumí, je všemohoucí, všudypřítomný a vševědoucí, jeho srdce může zajásat v reakci na naše láskyplné skutky, dokonce i když jde o všední činnosti. Co jiného než láska by mohlo uspokojit Boha, který je láskou?

Láska vždy proniká do hloubky. Proto Bible prohlašuje: "V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou." (Galatským 5:6)

Dokonce i když znamením Boží smlouvy s Abrahamem byla obřízka všech dětí mužského pohlaví, vzešel nový den a byla ustavena lepší smlouva. Obřízka, rasa, peníze, sláva, vzdělání nebo cokoli, čeho si vysoce ceníme, se stává bezvýznamným ve srovnání s láskou. Milující člověk nebo ještě lépe církev plná milujících lidí má obrovskou moc ovlivnit lidi v jejich vztahu k Bohu.

Postarší pár z jižních států jednou navštívil náš sbor a po shromáždění za mnou zašli do mojí kanceláře. Muž procítěně řekl: "Pastore, nikdy předtím jsme neuctívali s černými lidmi nebo hispánci, ani jednou v životě. Ale když jste lidičkám řekl, aby pozdravili jeden druhého, muži různých věkových kategorií, které jsem nikdy předtím nepotkal,  mne objali takovým způsobem, jako bych byl odjakživa jejich brácha. Když pokračoval, jeho oči se naplnily slzami: "Od těchto cizích mužů jsem pocítil více lásky, než kolik jsem kdy během 30 let zakusil ve svém domovském sboru."

Jaké požehnání! On vůbec nezmínil moje kázání nebo sborový zpěv. Tím, co se dotklo jeho srdce a otevřelo jeho oči, byla proudící Boží láska!

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF