DŮKAZ BOŽÍ MOCI | World Challenge

DŮKAZ BOŽÍ MOCI

Jim CymbalaJuly 13, 2019

Příště, až budete čelit nepřekonatelnému problému, doporučuji vám, abyste se za jasné noci podívali na nebe. Důkaz Boží velikosti je přímo nad vaší hlavou. Vědci říkají, že pouhým okem je viditelných asi 7 000 hvězd, ale jen asi 2000 z nich lze vidět v každou dobu a z kteréhokoli místa. Takže i za nejjasnější noci vidíte méně než třetinu všech hvězd, které mohou vidět lidé na celém světě pouhým okem.

Ale to není konec. Nedávné studie ukazují, že existuje mnohem více hvězd, než lidské oko vidí, snad 200 miliard v naší galaxii, a Mléčná dráha je pouze jedna z milionů galaxií! I když nikdo přesně neví, kolik hvězd je, jeden z odhadů uvádí číslo na třicet tisíc bilionů, tedy trojka se šestnácti nulami za ní!

Bůh nás ujišťuje, že „nebesa jsou dílem jeho rukou“ (viz Žalm 102, 26). „Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno.“ (Žalm 148, 5) Bůh vyslovil jediné slovo, a vzniklo třicet tisíc bilionů hvězd. Navíc Písmo říká, že Bůh „určuje počet hvězd a každou nazývá jménem.“ (Žalm 147, 4) Bůh slíbil, že učiní Abrahama otcem mnoha dětí, dokonce i když věděl, že je to starý muž, ženatý se Sárou, která byla stará a neplodná. A Pán řekl, že Abrahamovo potomstvo bude tak početné, že bude těžko spočítáno: „A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno.“ (Genesis 13,16)

Přemýšlejte o tom! Jak „velkému“ problému právě čelíte, což je pro něj příliš těžký? Co je mimo jeho schopnost učinit? Pohlédněte v noci na nebesa a nechte se každou hvězdou inspirovat k tomu, co udělal Abraham - věřil Bohu a obdržel požehnání, která si ani nedokázal představit.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF