DŮVĚŘUJ BOŽÍ PÉČI | World Challenge

DŮVĚŘUJ BOŽÍ PÉČI

David Wilkerson (1931-2011)July 11, 2019

Jedním z důvodů, proč nejsou naše modlitby vyslyšeny, může být to, že se pokoušíme Bohu předepisovat, jak by na ně měl odpovědět. To způsobí ztrátu důvěry. Věřící duše, která odevzdala srdce v modlitbě Pánu, spoléhá na věrnost, laskavost a moudrost Boží. Proto opravdový věřící nechá podobu odpovědi na Bohu a přijme jakoukoliv Boží odpověď.

Kdo Bohu předepisuje, jak a kdy má odpovědět na modlitby, ve skutečnosti omezuje Svatého Izraele. Neuvědomuje si, že Boží odpověď může přijít z jiné strany, než očekává. Důvěřuje jen svým závěrům a ne Božím slibům. Ale Bůh není omezen časem, obyčeji, nebo způsoby. Bude konat vždy nad naše očekávání, dá více, než si přejeme nebo žádáme. Odpoví zdravím nebo milostí lepší než zdraví. Pošle lásku, která přesahuje tu, kterou jsme schopni čekat. Zachrání, nebo udělá něco ještě něco většího.

Bůh si přeje, abychom Mu jednoduše přinesli všechny své žádosti a starosti, položili je na Něj a šli dál v pokoji a spolehli se na Jeho pomoc. Je tragické mít mocného Boha a malou víru v Něho. Takže konec s každým „Mohl by? Může odpustit? Může uzdravit? Může pro mě něco udělat?“ To musí všemocného Boha dráždit. Pryč s nevěrou! Raději pojď k Němu jako k věrnému stvořiteli.

Pár slov povzbuzení ohledně modlitby. Když jsi na dně a Satan ti našeptává, že Bůh na tebe zapomněl, zastav jeho hlas slovy: „Ďáble, Bůh nezapomněl, to já. Zapomněl jsem na minulá požehnání, jinak bych nemohl zpochybňovat Boží věrnost.“ A potom se modli jako David: „Připomínám si Hospodinovy skutky, ano, vzpomínám na tvé dávné činy. Rozjímám o všech tvých skutcích a přemýšlím o tvých činech.“ (Žalm 77,12-13)

Download PDF