DOBRÝ POKLAD SRDCE | World Challenge

DOBRÝ POKLAD SRDCE

David Wilkerson (1931-2011)
February 14, 2018

Vaše slova ukazují, co je ve vašem srdci! „Čím srdce přetéká, to ústa mluví“ (Matouš 12:34).

Kdykoli jsem jako dítě řekl něco nepěkného, maminka mi vymyla ústa mýdlem. To, co potřebovalo vyčistit, však nebyla moje ústa, bylo to moje srdce. Pochopte, váš jazyk říká pouze to, co je ve vašem srdci. Ježíš řekl, že nezodpovědná, lehkovážná, zlá mluva vychází pouze ze zlého, nečistého srdce.

My, věřící, dosud nebereme vážně Pánova slova o zkrocení našich jazyků. Pán z toho udělal záležitost srdce – otázku života a smrti. Nejen, že váš lehkovážný jazyk ignoruje veškerou vaši předpokládanou duchovnost, on vás také přiměje čelit nepopíratelné skutečnosti, že je vaše srdce poskvrněné a nečisté.

Jestliže pomlouváte, činíte nelaskavé poznámky, kritizujete, lžete, nadáváte, vybuchujete zlostí, můžete si být jisti, že se něco ve vašem srdci dosud nezabývalo Duchem svatým. Ježíš považuje tuto záležitost za závažnou, když říká: „Nedbáte-li na svůj jazyk – hádáte se, stěžujete si, reptáte, klábosíte – máte vážný problém se srdcem.“

„Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé“ (Matouš 12:35).

Žádný služebník ani křesťan není tohoto Pánova varování zproštěn. Ježíš říká, abychom zkoumali svá srdce a hledali, proč stále mluvíme lehkovážně. Dbejte na slova, která říkáte. Když vás Duch svatý usvědčí z toho, co jste řekli, naléhám na vás, abyste činili pokání a potom Mu dovolili změnit vaše negativní slova v žehnání. Proklínání a žehnání nemůže vycházet z těch samých úst (viz Jakub 3:10).

Tajemství, jak svým jazykem vítězit, je v jeho znalosti. Přibližte se k němu a dovolte mu, ať vám zjeví, co je ve vašem srdci.

Download PDF