DOVOLIT BOHU UZDRAVIT TVOJI ZLOMENOST | World Challenge

DOVOLIT BOHU UZDRAVIT TVOJI ZLOMENOST

Gary WilkersonDecember 16, 2019

Jeruzalém je symbolem Božího města nebo Božího obydlí. Přestavba hradeb byla důležitá, protože sloužila jako znamení izraelským nepřátelům, ukázala, že Bůh byl se svým lidem a žehnal mu.

Když Nehemjáš uslyšel, že hradby Jeruzaléma byly po dokončení přestavby chrámu rozbité ještě více než půl století, „usedl, plakal a truchlil po několik dnů“ (viz Nehemjáš 1,4). Pak se postil a modlil, zatímco připravoval plán na nápravu situace.

Jakmile byly zdi přestavěny, byl tím obnoven symbol Boží přítomnosti mezi jeho lidem a srdce lidí bylo obnoveno ve věrnosti a vděčnosti. Když byla slavná přestavba dokončena, jejich srdce zaplavila velká radost. Byl to důležitý okamžik v izraelských dějinách, důvod pro velké oslavy a upřímné díkůvzdání.

V životě jednotlivce je přestavba zdí obrazem obnovení síly. Všichni jsme se setkali s lidmi, jejichž obrana se rozpadla. Mohou být dokonce opuštění, naprosto bezmocní a bez naděje. Bůh však ve své milosti sáhne dolů a přivede je tam, kde může rekonstruovat jejich životy. Jsou přeměněny a obnoveny v místo síly, moci a poslání.

Jedna věc, kterou si můžete být jisti: když začnete znovu budovat sílu svého života, okamžitě zjistíte, že síly proti vám vzrostou, a to jak zevnitř, tak i vně vás. Rychle přijde odpor vůči Božímu dílu ve vašem životě, ale když je Bůh v pohybu, způsobí, že se stanou slavné věci. A netrvá dlouho, než se mu podaří obnovit tvého ducha. Pouze vás žádá, abyste přestali hledět na své okolnosti, protože Ježíš již vyhrál a připravil vaše vítězství.

Bůh vás zve, abyste mu přinesli zdroj vaší zlomenosti - vaše zranění, hněv, zklamání - protože to chce řešit a uzdravovat prostřednictvím intimního společenství s ním. Požádejte Ducha svatého: „Pane, buď hlasem Nehemjáše ke mně v mé situaci. Ukaž mi hříchy, které toleruji a obnov mé duchovní zdi. Potom uzdrav zdroj toho všeho - moji osamělost, depresi, zranění. Věřím, že mě držíš ve svých bezpečných zdech, Pane. Jsi ve všem mým vítězstvím. Tebe chválím!“

Download PDF