DRŽTE SE JEŽÍŠOVA SLIBU | World Challenge

DRŽTE SE JEŽÍŠOVA SLIBU

David Wilkerson (1931-2011)December 23, 2020

Satan nemůže otestovat ani otřást vírou žádného Božího dítěte bez Pánova svolení. Jednoduše řečeno, Bůh má záměr a plán s každou zkouškou, kterou Satan přináší do našich životů. Ježíš varoval apoštola Petra: „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici“ (Luk 22,31).

Slovo vysvětluje, že hlavním cílem Satana je zničit víru těch, kteří slouží Ježíši. Ale mnoho věřících považuje za úžasné, že Pán umožnil Satanovi přístup k Petrovi, aby ho vyzkoušel.

Většina křesťanů si pamatuje, jak se Petr chlubí svou vírou: „Pane, s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt“ (Lk 22,33). To, co zde Petr říká, může vypadat jako duchovní smělost, ale ve skutečnosti to představuje tělesnou smělost, před kterou Písmo varuje: „Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl“ (1Kor 10,12).

Když se pak Petra ptali na jeho víru, namísto odvážného prohlášení o své věrnosti Ježíši, popřel, že ho znal. A v panice utekl z místa svého popření. Tento kdysi nebojácný učedník, nyní zlomený a trápící se svým neúspěchem, však nikdy nebyl na okamžik sám. Ježíš ještě předtím prohlásil: „Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala“ (Luk 22,32).

Toto je jeden z nejvíce povzbudivých veršů v celém Písmu. Ježíš tady Petrovi říká, že bez ohledu na to, čemu bude čelit, bez ohledu na to, čím bude procházet – včetně svého popření Krista – jeho víra nezklame!

Stejně jako to satan dělal v průběhu historie, tak i dnes se dožaduje povolení od Boha, aby nás tříbil. Chce zaútočit na naše domovy, manželství, děti, zdraví, zaměstnání a kariéru, na samotnou naši víru v Pána. Ale buďte si jisti, že vás Bůh neopustil a nikdy to neudělá. Právě teď vám říká: „Nikdy tě neopustím. Hle, jsem s tebou až do konce světa.“

Download PDF