DUCH BEZZÁKONNOSTI | World Challenge

DUCH BEZZÁKONNOSTI

David WilkersonJanuary 3, 2017

„Ta nepravost již působí“ (2. Tesalonickým 2:7).

Řecké slovo Pavlem použité pro nepravost znamená doslova bezzákonnost. Jedná se o chování bez zákona či omezení.

Ano, tato bezzákonnost není pouhá vzpoura proti lidské vládě. Nejedná se o vzpouru proti lidské autoritě ani o spáchání trestného činu. Tyto věci sice vyvolávají Boží hněv, tajemství této nepravosti však jde mnohem hlouběji. Jedná se o naprosté odmítnutí pravdy, která je v Kristu – zavržení Božího svatého Slova a Božích přikázání.

Tento duch bezzákonnosti se v našem národě nyní rozmáhá. Je to tatáž síla působící v zákonodárství, která se snaží vyhnat Boha z naší společnosti; tentýž duch, jehož použil satan k oklamání Evy, když jí řekl: „Bůh vás za neposlušnost nepotrestá. Můžete to ovoce sníst a nic se vám nestane!“

Satan dnes lže úplně stejně křesťanům; denně přesvědčuje davy věřících, že mohou beztrestně hřešit. Je to démonský plán, jak překroutit Kristovo evangelium milosti.

Bohužel, mnozí vlažní křesťané tomuto duchu bezzákonnosti podléhávají. Pavel říká, že Antikrist přijme moc, protože lidé budou slepí a oklamáni vlastním hříchem (viz 2. Tesalonickým 2:9-10).

Satan podvede celé masy lidí, stejně jako podvedl Evu, tak, že je přesvědčí nepatrnou, avšak mocnou, lží: „Bůh netrestá hřích!“

Pavel říká, že tento podvod přijde, „neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila“ (verš 10). Potom dodává: „Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži“ (verš 11).

Apoštol říká: „Ti, kdo odmítají poslouchat a respektovat Boží Slovo, upadnou do moci klamu. Nejprve budou nad svým hříchem přivírat oči ve snaze si jej ospravedlnit. Brzy ale budou aktivně vyhledávat poselství o snadné milosti. Ve skutečnosti si vymyslí milost, jež je na hony vzdálená tomu, co zamýšlel Bůh. Jeho milost nikdy nevede k svévoli, ale vždycky vede k pokání!“

Download PDF