HLEDÁNÍ POTĚŠENÍ V BOHU | World Challenge

HLEDÁNÍ POTĚŠENÍ V BOHU

David Wilkerson (1931-2011)December 17, 2019

Modlitba, která potěší Boha, je velmi prostá a lze ji jednoduše pochopit. Učedníci řekli Ježíšovi: „Pane, nauč nás se modlit“ (Lukáš 1,11). Tato žádost odráží upřímnou touhu naučit se modlit způsobem, který Pána potěší.

Mnoho křesťanů se modlí pouze ze smyslu pro povinnost, ale modlitba není určena pro náš osobní blahobyt či úlevu. Je určena k tomu, aby v ní Pán nalezl zalíbení. Bůh říká svým učedníkům: „Při modlitbě nemluvte naprázdno jako pohané … Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte" (Matouš 6,7-8). Jinými slovy, „Když přicházíš do mé přítomnosti, soustřeď svou pozornost na obecenství se mnou - na poznávání mne samotného.“

Příliš mnoho z našeho modlitebního času trávíme žádáním Boha o lepší práci, přídavek, jídlo, oblečení a jiné nezbytnosti. Ale náš otec již zajistil zaopatření našich každodenních potřeb: „Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe“ (Matouš 6,25).

Bible říká: „Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.“ Hledání blaha v Pánu neznamená být jednoduše šťastný v jeho přítomnosti; znamená to také být schopen říci: „Toužím být s ním, protože všechno ostatní mě nechává prázdným a nenaplněným. Pouze Ježíš se umí dotknout mých nejniternějších potřeb.“

Přistupovat k Pánu s rozkoší neznamená, že k němu nemůžeme přijít v době smutku a žalu. Během takových období dáváme přednost tomu být s ním než s kýmkoli jiným. Byli jsme stvořeni pro obecenství s ním, dokonce i v našich nejtěžších chvílích. 

Miluješ přebývání s ním? Dáváš mu přednost před vším ostatním? Požádej Boha, aby do tebe vložil srdce, které je prostě vábeno do jeho přítomnosti. A když s ním máš obecenství, pozorně naslouchej Svatému Duchu, on ti zjeví jeho Slovo novými způsoby, protože on tě učí modlit se.

Download PDF