HLEDÁNÍ ZTRACENÝCH | World Challenge

HLEDÁNÍ ZTRACENÝCH

David Wilkerson (1931-2011)February 6, 2020

Ježíš přišel na tento svět jen z jediného důvodu – získat a zachránit ztracené duše. „Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené.“ (Lukáš 19,10) Také ustanovil naše poslání, když řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16,15)

Když Ježíš vyslovil tato slova, mluvil s bezvýznamnými nevzdělanými muži a ženami. Položil budoucnost své církve na jejich ramena, což muselo být pro tuto malou skupinu věřících naprosto ohromující. Zkuste si přestavit rozhovory, které se asi odehrály poté, co jejich mistr vystoupil do nebe.

„Slyšeli jsme ho správně? Jsme bez peněz, obyčejní lidé. Jak se nám podaří zahájit celosvětovou revoluci pro Krista? Lidé jednají s námi s naprostým pohrdáním a Římané nás bijí a zabíjejí. Pokud s námi takto zacházejí v Jeruzalémě, představte si, jak s námi budou zacházet, když se dostaneme do Říma a začneme svědčit a kázat.“

V té době neměla společnost stejná pokušení, kterým čelí naše generace. Nebyla žádná bezbožná televize, špinavé kino, počítačový přístup ke všemu, co si lze představit. Dnes se naše vláda v podstatě pokusila postavit mimo zákon Boha, naše média jsou liberální až do bezbožnosti a Wall Street lační po stále větším množství peněz. Nejhorší ze všeho ale je, že vidíme vzestup generace, která proklíná Krista, kterému sloužíme.

Jako následovníci Krista se musíme rozhlédnout kolem nás! Pohleďte na zástupy bez Spasitele a požádejte Boha, aby zasáhl jejich srdce. Ježíš věděl, že moc daná učedníkům, když je vyslal, bude stačit na opozici i všechny potřeby. Podobně nám Duch svatý dává směr a sílu oslovit lidi kolem nás evangeliem. Nemusíte chodit do cizí země, abyste získali duše. Všichni vaši rodinní příslušníci, spolupracovníci, ti, se kterými se setkáváte ve svých každodenních činnostech, potřebují Spasitele. Zůstaňte citliví na hlas Ducha svatého a on vás povede ve vašem svědectví o Mistrovi.

Download PDF