JÍT DÁL VÍROU | World Challenge

JÍT DÁL VÍROU

David WilkersonMay 19, 2016

Říkám vám, že jsme uprostřed války. Čelíte zlým silám, bojujete za vaši víru proti otci všech lží. On je ten, který zasadil všechny tyto malé myšlenky: „Kde je tvůj Bůh? Věci se ze špatných stávají ještě horšími. Tvá bolest, tvé utrpení, tvé potřeby se navyšují. Hospodin ti slíbil, že ti vytvoří cestu, jak se z toho dostat. Kde je ta cesta? Kde je tvůj Bůh teď, když Ho nejvíce potřebuješ?“

Jsi nyní otřesen a proséván. A uprostřed toho všeho tvá víra vypadá, že selhala. Milovaný, mám pro tebe dobrou zprávu: Bůh na tebe není naštvaný.

Možná se ptáš: „Netrpí Ježíš, když Mu nedůvěřujeme? Netruchlí Bůh, když kolísáme a zpochybňujeme Jeho slovo a Jeho věrnost?“ Ano, ano, truchlí. Ale ti, kteří selhali ve víře, stále můžou upřít svůj zrak na Ježíše.

Jak trpělivý je náš Bůh, jak milostivý. Slyší všechno naše naříkání a zpochybňování, vidí tolik pochybných myšlenek v našich myslích, a přesto se stále na nás dívá s odpuštěním a soucitem.

Poté, co Petr zapřel Pána, byl uzdraven a prožil velký život víry. Pamatuj si, že Ježíš mu dal toto slovo povzbuzení, když odcházel: „…ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“ (Lukáš 22:32) Toto je Boží slovo pro tebe a pro mě také. Říká nám přesně, jako řekl Petrovi, „Upírej svůj zrak na mě. Zvládneš to. A pomůžeš svým bratřím a sestrám v Mém domě.“

Později, v knize Skutků (Skutky 12:1-10) nalézáme Petra zavřeného ve vězení. Přijde k němu anděl, sestřese z něho pouta a řekne mu, aby vstal a odešel. V tomto bodě se Petr nedívá na nemožné kolem sebe: železné brány, kterými by musel projít, spoustu strážníků a vojáků, skrze které by se musel proplížit na vlastní riziko. Místo toho Petr vstane ve víře na andělův pokyn a když se blíží železným branám, ony se pro něj otvírají.

A tak to bude také pro tebe, drahý svatý, pokud jsi ochotný vstát a jít dál vírou.

Download PDF