JAKÝ PŘÍBĚH ŘÍKÁ TVOJE TVÁŘ? | World Challenge

JAKÝ PŘÍBĚH ŘÍKÁ TVOJE TVÁŘ?

David Wilkerson (1931-2011)December 5, 2019

Král David směle prohlásil: „Neboť ještě vyznávati jej budu; onť jest hojné spasení tváři mé a můj Bůh“ (Žalm 42,11. kral). Přesně stejné prohlášení opakuje v Žalmu 43,5.

Tvář je reklamní poutač, který oznamuje, co probíhá v srdci. Všechna radost nebo zmatek, který je uvnitř tebe se odráží na tváři — výraz obličeje, řeč těla, tón hlasu. Například, když je mysl někoho naplněna starostmi života, svěsí ramena, nakrčí čelo, jeho tvář může vypadat ztrhaně.

Měli bychom si dávat pozor na výraz obličeje, protože bychom mohli vysílat špatnou zprávu světu. Tvář je ukazatel duše a odráží co se děje v srdci.

Přítomnost Krista v srdci má přímý dopad na výraz tváře! Ovlivňuje také chůzi a mluvu. Zasmušilý výraz tváře mohou způsobit starosti, ale i hřích. Všichni však víme, že jako křesťané si nemusíme dělat starosti — víme, že náš Pán je si plně vědom všech našich potřeb a problémů — a přesto se také někdy dostáváme do deprese.

Co říká tvoje tvář dnešní ztracené, zmatené generaci? Když Štěpán stál před nepřátelskými, rozzlobenými muži v Sanhedrinu, byla „jeho tvář jako tvář anděla“ (Skutky 6,15). Uprostřed těchto nevěřících stál Štěpán se září Ježíše a tato odlišnost byla všem patrná. V protikladu k tomu ti muži v radě synagogy byli tak rozzuření na Štěpána, že „zlostí zatínali zuby“ (Sk 7,54). „Svévolník vystupuje s nestoudnou tváří“ (Přísloví 21,29). Hřích a hněv se odráží na tváři stejně tak výrazně jako radost a pokoj.

Jako Boží dítě víš, že Hospodin se o tebe stará a bezpodmínečně tě miluje (viz 1. Petrova 5,7). Jeho srdce je vždy nakloněno směrem k tobě a ty můžeš kráčet v nádherné svobodě. To by mělo rozzářit tvou tvář!

Download PDF