JAK PŮSOBÍ CHVÁLA | World Challenge

JAK PŮSOBÍ CHVÁLA

David WilkersonApril 1, 2016

V Danielovi 3 vidíme působivý příklad toho, jakou moc má chvála v čase soužení. Je tu příběh o třech hebrejských mladících, které dal král Nabukadnezar  hodit do rozpálené pece. Nebyla to zkouška víry těch chlapců; naopak, jejich víra je do této situace dostala. Je zřejmé, že Bohu šlo o něco jiného. Zamysleme se nad tím: pohanští Babyloňané neslyšeli na modlitby nebo učení mladých Hebrejů. Jejich moudrost a vědomosti, ani jejich svatý způsob života na ně neudělaly valný dojem. Ne, Babylon byl ohromen, až když se díval do plamenů pece a viděl tyto tři muže radostně chválit Boha v jejich nejhorší hodině. (Daniel 3:24-30).

V peci se objevil Ježíš a já věřím, že Jeho první slova, která řekl těm třem hebrejským dětem mohla být: "Bratři, povstaňte, neboť vaše pouta spadla. Ať tato pohanská vláda a bezbožný lid vidí, jak se radujete a chválíte svého Boha i v hodině svého utrpení."

Ti muži přesně to udělali a Bible říká, že Nabukadnezar byl tím pohledem "ohromen". Vstal a volal: co se to děje? Hodili jsme do plamenů tři svázané muže... Jenže já vidím čtyři muže a rozvázané! Podívejte, zpívají a chválí toho čtvrtého!" (Daniel 3:24-25)

Takový účinek má naše chvála uprostřed zkoušek. Jak reagujete v těžkých časech? Pijete z číše strachu, cítíte se slabí a bezmocní vůči nepříteli? Je na čase setřást těžká pouta a pozvednout ruce v chvále svému Spasiteli. Jste svobodní, ať už je vaše zkouška jakákoli. Radujte se a buďte si jisti, že ten čtvrtý muž je v peci s vámi. Kristus se ve vaší zkoušce zjeví a oheň spálí všechna pouta, která vás svazují.

S největší pravděpodobností nejste zkoušeni, ale vyučováni!

Download PDF