ON JE NAŠE SÍLA | World Challenge

ON JE NAŠE SÍLA

Carter ConlonJune 4, 2016

Vy i já žijeme v době mnohé nejistoty ohledně zítřka. Nevíme, co čeká Ameriku a jiné národy po ekonomické stránce. Možná máte dnes práci, ale není žádná záruka, že ji budete mít příští rok nebo dokonce příští týden. Přesto díky Bohu, že my, jako věřící v Krista, máme úžasný slib zaopatření — zvláště v době, kdy je zaopatření nedostatečné. Zvažte slova krále Davida v Žalmu 37: “Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.” (37:25).

Mohu osobně dosvědčit pravdivost tohoto verše tím, že jsem byl svědkem hmatatelného Božího zaopatření, přicházejícího do životů, rodin a domovů těch, kteří si zvolili chodit v Kristově spravedlnosti.

Žalm 37 pokračuje: “Slituje se kdykoli a vypomůže půjčkou, a také jeho potomci jsou požehnáním. Odstup od zla, konej dobro, a navěky pak budeš bydlet v zemi” (37:26-28).

David napsal tato slova během velmi těžké doby. Ti, kteří toužili následovat Boha byli plni úzkosti a neporozumění, stejně jak tomu je i v dnešní době. Nicméně David věděl, že by to vše mohlo skončit katastrofou, a proto povzbuzoval Boží lid, aby neztrácel v těžkých dobách naději. “Viděl jsem krutého svévolníka: rozpínal se jako bujné křoví; odešel a není, hledal jsem ho a nebyl k nalezení.” (37:35-36). Jinými slovy - i když to vypadalo, že ten zlý má navrch téměř v každé oblasti, jeho dny byly sečteny.

David pokračoval: “Přidrž se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo. Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.” (37:37-38).

A tak je i nám připomínáno, že nehledě na to, co se děje ve světě kolem nás, my žijeme pro Boha, Jemu důvěřujeme a dobře víme,  že On je naší silou a naším zachráncem!

 

Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001. 

Download PDF