JEDINÉ ŘEŠENÍ | World Challenge

JEDINÉ ŘEŠENÍ

Gary WilkersonMay 16, 2016

Podle toho co Pavel píše korintské církvi je pravděpodobné, že byla obtížena mnohými hříchy, i když byla obdarována bohatě Duchem svatým. Skutečně je to díky korintským, o kterých víme, že měli dary Ducha svatého; Pavlův dopis potvrzuje, jak mocně v nich tyto dary působily. Ale i když měli korintští velké vědomí o Božích věcech, postrádali lásku, kterou nám Ježíš přikazuje. Pavel je v této věci ostře pokáral:

“Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku kdybych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku kdybych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku kdybych neměl, nic mi to neprospěje.” (1. Korintským 13:1-3).

Povšimni si zde Pavlova praktického slova: nic. To je to, jaká byla láska korintské církve. Říkal jim tím, že bez lásky nikdy nemohou uskutečnit Boží záměry. Kristova láska — druh lásky -který- položil-svůj-život-na-kříži—to je velký požadavek, který není možné vyplnit jinak než působením Ducha.

Může se ti to zdát jako překvapující interpretace knihy 1. Korintským 13. Většinaz nás zná tuto kapitolu jako biblickou “kapitolu lásky.” Dokonce ji znají i nekřesťané, protože je čtena na mnoha svatbách. V tomto kontextu se 13. kapitola 1. Korintským může zdát  jako sentimentální pohlednice. Ve skutečnosti je ale protiváhou ke všem hříchům, které Pavel vyjmenoval ve 2. Korintským 12. Tento seznam zahrnuje hádky, žárlivost, hněv, nepřátelství, pomluvy, klevety, domýšlivost a zmatek. Povšimni si slov:

“Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.” (1. Korintským 13:4-7). Když porovnáváme tyto dva seznamy, uvidíme 1. Korintským 13 jako duchovní řešení  problému  hříchu — opravdu jediné řešení.

Download PDF