JEDINEČNÁ BOŽÍ VŮLE | World Challenge

JEDINEČNÁ BOŽÍ VŮLE

Carter ConlonMarch 5, 2016

Po celý můj život mne jedinečná Boží vůle vede na mnohá místa, a je to neuvěřitelná cesta. Musíme se ale naučit udělat hned na začátku počáteční věci. Vrátit se k první lásce, pokud jsme ji opustili; otevřít Boží Slovo a začít ho číst. Nežít v iluzi, že jednou nám tato tajemná Boží vůle padne do klína, i když jsme si zvolili, že zjevenou Boží vůli budeme ignorovat.

Písmo říká: „Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí“ (1. List Petrův 2:15). Zjevenou Boží vůlí je: činit dobře; mluvit pravdu; pečovat v bezcitných dobách; modlit se, když se nikdo nemodlí; studovat, když všichni ostatní Boží Slovo ruší; mluvit v Ježíšově jménu, když všichni ostatní Jeho jméno proklínají. Tak se formuje charakter! Musíte vyhrát bitvy v skrytu předtím, než je můžete vyhrát na veřejnosti. Pamatujte si, že se nestanete superevangelisty, kteří každého milují, jestliže se nenaučíte milovat lidi v soukromí. Takhle to totiž funguje. Tudíž si nedělejte starosti s tím, jak zjistíte jedinečnou Boží vůli pro svůj život; dá se vám poznat. Zabývejte se dneškem se zjevenou Boží vůlí a jedinečná Boží vůle jistě přijde.

V dopise Efezským Pavel řekl: „kteří rádi plní Boží vůli“ (6:6) Povzbuzuji vás, abyste žádali Boha o ochotu činit Jeho vůli. Přijďte k Němu a řekněte: „Pane, otevři mé srdce pro to, co máš připravené pro můj život. Dej, ať nic nepovažuji za příliš malé nebo ponižující. Pomoz mi, ať jsem laskavý, upřímný a věrný; ať buduji a neničím. Pomoz mi, ať jsem tím, kdo vprostřed rozdělené společnosti vyvyšuje jednotu. Dej, ať se také ochotně zastanu pravdy, když si budou všichni ostatní libovat ve lži. Pane, dej mi odvahu, abych tě cele následoval.“

Když svěříte Bohu svou ochotu činit Jeho vůli, věřím, že se vám Ježíš zjeví tak, jak jste ho ještě nepoznali. Budete nepředstavitelně žasnout, kam vás Bůh povede a co skrze váš život vykoná.

 

Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001. 

Download PDF