JEDINEČNÝ ZÁMĚR, KTERÝ S TEBOU BŮH MÁ | World Challenge

JEDINEČNÝ ZÁMĚR, KTERÝ S TEBOU BŮH MÁ

Claude HoudeJanuary 9, 2021

„Pamatujte na ty, kteří jsou povoláni, aby se vám stali vzorem a učili vás Božímu slovu. Pozorujte jejich život. Napodobujte jejich víru v to, že Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navždy“ (viz Židům 13,7-8).

V této pasáži se uvádí, že Boží lid – naše děti, rodiny, přátelé a každá drahocenná duše, kterou nám Pán postavil do cesty – musí mít možnost vidět naši víru a důvěru v Boha skrze každou zkoušku a bouři, naše hodnoty, horlivost, reakce, rozhodování a priority, a doslova napodobovat ji. Tento neměnný a pozoruhodný princip znamená, že můj život se musí stát svědectvím, proklamací a nevyvratitelným důkazem toho, že Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navždy. Bůh chce, aby moje víra a důvěra k němu vybízela každého, kdo sleduje můj život a je v pokušení odejít, aby věřil, že Bůh je věrný, nikdy se nemění, není žádným mihotavým stínem, a že ten, kdo důvěřuje Bohu, nebude nikdy zklamán!

Bůh chce, aby vaše i moje děti svědčily svým přátelům: „Sledovali jsme svou mamku a svého taťku, jak každý den žili svou víru i když přišly hrozné tragédie a zkoušky, bolesti a tlaky, a rozhodli jsme se i my žít pro Boha, protože víra našich rodičů nám dokázala, že Bůh je živý.“

Pro každého věřícího je nesmírně důležité si uvědomit, že má sféru vlivu, která je pro něho jedinečná. Každý máme kolem sebe lidi, kterých se můžeme dotknout nebo je ovlivnit, práci, kterou je třeba dokončit, nebo cíl, kterého můžeme dosáhnout jenom my sami a nikdo jiný.

To, k čemu jste povoláni, je setkat se s lidmi, které Bůh předurčil k tomu, aby byli vámi ovlivněni; věčný záměr, k jehož naplnění jste byli povoláni a které ani ten největší Boží muž na světě nemůže učinit! Je to vaše víra, která přináší ovoce důvěry v Boha lidem, kteří vás obklopují.

Víra, láska, radost a horlivost některých lidí je přenosná na další lidi. Být v jejich blízkosti nám dělá dobře, inspiruje nás to, uzdravuje a smiřuje s druhými lidmi. Jsme rádi, když jsme jim nablízku a děkujeme Bohu za jejich víru, která vytváří naději a žene ostatní k novým výšinám, úkolům a možnostem v Bohu.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to v části Kanady, kde je jen málo úspěšných protestantských církví.

Download PDF