JINÝ UČITEL | World Challenge

JINÝ UČITEL

Jim CymbalaSeptember 10, 2016

Před dvěma tisíci lety měli učedníci Ježíše za svého učitele, ale i oni často těžko rozuměli tomu, čemu je učil. Máme nespočet příkladů, kdy Ježíš něco říká a učedníci ho vůbec nechápou. Prostě nerozumí. Jeden se s ním dokonce pohádá a trvá si na svém: "Ne, ty nepůjdeš na kříž, to nedovolím."

Ježíš je učil o důvěře k Bohu a hned v další kapitole vidíme, jak Bohu nedůvěřují. Ježíš dokonce použil sám sebe jako příklad v lekci o pokoře. Během Poslední večeře se Ježíš prokázal jako Boží služebník a umyl učedníkům nohy. A přesto při té samé večeři se učedníci dohadují, který z nich je největší. (Lukáš 22:24-27)

Ježíš jim ale zaslíbil, že až zemře, jiný učitel přijde a pomůže jim správně vstřebat duchovní pravdy. 

"Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám za sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. (Jan 16:12-14)

Ježíš jim řekl nejenom to, že je na cestě lepší učitel, ale že jim sdělí věci, které jim On sám zatím nemohl předat. Jinými slovy Ježíš říká, "Chci vám toho říct víc, ale bude vás o tom učit ten nový učitel". Duch "vás uvede do veškeré pravdy" a vtiskne vám ji do srdce, učedníci. Potom vám bude význam Ježíšova života a smrti, víry, naděje, lásky a moci modlitby, i mnoho dalšího, úplně jasný.

 

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF