JSOU TVÉ PLÁNY MARNÉ? | World Challenge

JSOU TVÉ PLÁNY MARNÉ?

David Wilkerson (1931-2011)March 25, 2020

„A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ (Matouš 24,14)

Mnozí v církvi se dnes pokouší určit blízkost Kristova příchodu tím, že zkoumají znamení doby; například návrat Židů do Izraele. Ježíš jasně prohlašuje, že konec přijde teprve tehdy, až bude evangelium kázáno na celém světě na svědectví všem národům.

Definice řeckého slova, které je použito pro „svědectví“, je „důkaz skutečnosti“. Kristus nemluví jen o kázání evangelia, ale o svědectví evangelia. Říká, že evangelium, které kážeme je účinné jen tehdy, když je podloženo životem, který je potvrzuje.

Někdo by si mohl myslet, že Amerika se svými tisíci evangelikálními církvemi by mohla být velkým svědectvím evangelia. Pouze v jednom městě na jihu je přes 2 000 evangelikálních církví. Ale mnoho z těchto církví natolik zkompromitovalo skutečné Kristovo evangelium, že ze života lidí jen velmi málo vyzařuje Kristus.

Příliš mnoho služebníků, jak mladých tak starých, běhá po celém světě a navštěvuje semináře a kongresy a hledá způsob, jak rozšiřovat různé služby. Mladí profesionálové ve službě jsou vyzbrojeni schématy a průzkumy veřejného mínění a naslouchají vyučováním o tom, „jak vést církev k růstu.“ Další se zase hrnou do „probuzení“ a doufají, že se naučí, jak přitáhnout Ducha svatého, aby sestoupil na jejich shromáždění.

I když misijní společnosti vysílají mnoho pracovníků, mnozí z nich se za několik málo let vrací zklamáni, protože neměli poznání Kristova evangelia z vlastní zkušenosti ani plnost Ducha svatého. Není potřeba kvalifikovanějších lidí, aby získali národy pro Krista, protože pouze přítomnost a pomazání Duchem svatým přináší trvalý úspěch. Evangelium Ježíše Krista bude kázáno na svědectví — a potom přijde Pán!

Milovaní, vaše plány jsou zbytečné, pokud Ježíš nebude kralovat v každé oblasti vašeho života. Pokud budete získávat znalosti, objevovat nové myšlenky a strategie, ujistěte se hlavně, že ve vás přebývá Kristus.

Download PDF