KDO NÁS ZACHRÁNÍ? | World Challenge

KDO NÁS ZACHRÁNÍ?

Carter ConlonSeptember 28, 2019

„Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. (Židům 4,15)

Pán nás nevolá k trůnu milosti, když máme všechno, ale tehdy, když něco potřebujeme. Volá nás nikoliv proto, že bychom byli silní, ale protože ví, že jej potřebujeme a protože touží, abychom dokončili práci, kterou nás pověřil vykonat pro tuto generaci.

Aktuální článek v magazínu pojednávajícím o současných světových kalamitách nesl nadpis: KDO NÁS ZACHRÁNÍ? Lidé v naší společnosti si začínají uvědomovat, že se nacházíme v bouři nevídaných rozměrů a jejich volání o pomoc sílí.

Když začneš mluvit o návratu k modlitbě a Boží práci, možná budeš čelit argumentům nepřítele. Snad dokonce i křehkost tvého srdce se postaví proti tobě a bude tě odrazovat: „Tvůj čas už pominul. Bůh tě jednou povolal, ale ty jsi odešel a nyní je už příliš pozdě.“ Neposlouchej ty hlasy!

Ty a já musíme být bdělí v hodině, ve které žijeme — a žít mocí Boží. Pokud dovolíme Bohu, aby skrze nás zjevoval svou slávu, můžeme počítat s mnohým dobrým ve zbývajících dnech. Opravdu, dny před námi budou temné, ale pamatujme, že naším údělem je být městem postaveným na skále, které nemůže být skryto.

Bůh je dobrý a jeho milosrdenství trvá navěky. Nezáleží na tom, kde jsi dnes, nezáleží jak bezmocně nebo beznadějně se cítíš, volej k Bohu. Když voláme k Pánu, naše životy a svědectví se obnoví a výsledkem bude, že mnozí najdou Boží milosrdenství v Ježíši Kristu.

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na základě pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem.

Download PDF