KDYŽ ČELÍME ZAVŘENÝM DVEŘÍM | World Challenge

KDYŽ ČELÍME ZAVŘENÝM DVEŘÍM

David Wilkerson (1931-2011)April 30, 2021

Dnes vám napíšu o tom, jak Bůh otevírá zavřené dveře. Někteří budou reagovat hned po přečtení této zprávy, protože čelí jedněm nebo více zavřeným dveřím. Ano, jsou tady, přímo před tvou tváří, dveře, které vypadají, jako by byly neustále zamčené. Může to být vážná finanční situace a ty se modlíš, aby se otevřela nějaká příležitost. A přece se zdá, že selhává všechno, o co se pokoušíš; ty dveře se prostě neotevírají

Nevím, jaké jsou ty tvoje zavřené dveře, ale mnoha lidem se jeví nebeská okna i dveře uzamčeny. Nebesa se zdají být jako mosaz a tobě připadá, že se nedovoláš. Hovořím o problému, situaci, potřebě, za kterou se vytrvale modlíš. Může se z toho stát krize, která nevyžaduje nic menšího než zázrak, a ty jsi dosud nedostal odpověď na své vroucí modlitby a žádosti vysílané k Pánu.

Kristus odkazuje na sebe jako na toho, který „když otvírá, tak nikdo nezavře“ (Zjevení 3,7). To stálo v dopise věřícím ve starověké Filadelfii - církvi, kterou Pán pochválil, že zachovává jeho slovo a že nikdy nezapřela jeho jméno. Jednoduše řečeno, ve svých nejtěžších zkouškách stáli tito lidé věrně na Božím Slovu. Neobvinili Pána z lhostejnosti nebo z neochoty naslouchat jejich volání.

A toto jim Pán slíbil, a ten slib platí i pro nás: „Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země“ (Zjevení 3,10).

Hodina pokušení přišla nyní i na nás. Přináší neuvěřitelné zkoušky víry, které jsou tak obrovské a zuřivé, že mnozí upadnou do smrtící nevěry. Vskutku na celý svět nyní doléhá veliké odpadnutí od trpělivé víry.

Ale protože stále důvěřuješ jeho slibům a jsi ochoten zemřít ve víře, i když neuvidíš vyplnění slibů, budeš uchráněn od tohoto celosvětového pokušení, totiž od pádu do nevěry. Bůh slyší tvé volání a zná načasování, přesnou hodinu, pro otevření všech dveří. A proto se nikdy nevzdávej. Nikdy nepochybuj. Postav se na jeho zaslíbení. On tě nezklame.

Download PDF