KDYŽ BŮH DOVOLÍ ODPOR | World Challenge

KDYŽ BŮH DOVOLÍ ODPOR

Carter ConlonFebruary 13, 2021

Když se Pelištejci shromáždili k boji proti Izraeli se svými 30 000 vozy a 6 000 jezdci na koních a s lidem tak početným, jako je písku na břehu moře, král Saul a Izraelci vnímali, že jsou ohroženi a začali se ukrývat v jeskyních a dírách. Písmo říká, že následovali Saula do Gilgálu a třásli se. A přece existoval někdo, kdo se nebál. Jónatan, Saulův syn, se obrátil na svého zbrojnoše a řekl: „Pojď, pronikneme k postavení těch neobřezanců. Snad pro nás Hospodin něco udělá. Vždyť Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo.“ (1. Samuelova 14,6)

Jónatan se nepřátel nebál, přestože s ním šel jenom jeho zbrojnoš. Pochopil, že se jedná o Hospodinovu bitvu, a tak s jistotou prohlásil: „Hospodin je vydal Izraeli do rukou.“ (1 Sam 14,12)

Jónatan a jeho zbrojnoš zabrali pouze půl akru. Mohlo to vypadat jako malé bezvýznamné vítězství, když však té polovice akru dosáhli, v tu chvíli to otřáslo pekelnými řadami. Bible říká, že země i celé množství lidí se třáslo. Pelištejci se třásli, protože se konečně někdo rozhodl, že bude věřit Bohu. Rozhodně nepovažovali toto vítězství za bezvýznamné!

Stejně tak i my si můžeme stát za svým v jakékoli situaci. „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“ (2. Timoteovi 1,7)

Osvobození od strachu přijde, když si uvědomíš příčinu odporu – když si uvědomíš, že jej Bůh ve tvém životě dovolil, aby tě posílil a vychoval. Když se rozhodneš, že budeš čelit nepřátelům, držíš vlastně klíč, kterým odemykáš Boží zaopatření pro svůj život a pro životy lidí, kteří tě obklopují. Pochop, že bitva není tvoje, ale je Hospodinova.

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem. V květnu 2020 se stal General Overseer of Times Square Church, Inc.

Download PDF