KDYŽ BŮH PRODLÉVÁ S ODPOVĚDÍ | World Challenge

KDYŽ BŮH PRODLÉVÁ S ODPOVĚDÍ

Carter ConlonJuly 6, 2019

Ne vždy rádi trpělivě čekáme na Boží odpověď na naši modlitbu. Mnoho věřících, obzvláště američtí křesťané, chtějí odpověď okamžitě. Naše tělesnost, stejně jako kultura okolo nás, žádá okamžité uspokojení. Bůh ale často v našich životech pracuje skrze zpoždění.

Pán bude mít vždy zájem na tom, aby nás přiváděl k dospělosti ve víře. Posílá nám do života situace, které nás připravují, abychom byli více podobní Ježíši. Takže pokud je odpověď na modlitbu okamžitá, je to pro náš prospěch. Stejně tak potřebujeme porozumět tomu, že Bůh často vyčkává s odpovědí na naše modlitby, aby nás požehnal duchovně a tělesně a také, aby to bylo k větší slávě Boží.

Otec přivedl svého posedlého syna k Ježíši poté, co se učedníci z něho marně snažili vyhnat ducha. „Učiteli, přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha ... Řekl jsem tvým učedníkům, aby ho vyhnali, ale nemohli.“ (Marek 9,17-18) Dav byl nespokojený a pochyboval o učednících, protože neměli dostatek moci chlapce uzdravit. A otec dítěte byl vyčerpaný a zoufale hledal pomoc pro milovaného syna.

Boží zpožděná odpověď na modlitbu ovlivnila každého v tomto příběhu. Potřebujeme porozumět tomu, že když se Bůh čeká s odpovědí, můžeme si být jisti, že pracuje v srdcích všech lidí, postižených tou situací. Snad se učedníci chlubili, že můžou vysvobodit dítě ne na základě víry, ale protože se domnívali, že jsou schopní dělat to, co dělal Ježíš. Ježíš odpověděl na modlitbu otce, který věřil, a jen chabě, že Ježíš může udělat to, co žádný jiný udělat nemůže – vysvobodit jeho syna.

Bible říká: „Když vás Syn vysvobodí, budete skutečně svobodni.“ (Jan 8,36)

Někdy to znamená jen ležet na zádech, pozvednout jednu ruku a modlit se: „Ježíši, Synu Boží, to je vše co mám.“ A Ježíš odpoví: „To je vše co potřebuji!“

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na základě pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem.

Download PDF