KDYŽ SE ZDÁ, ŽE BOŽÍ PŘÍZEŇ CHYBÍ | World Challenge

KDYŽ SE ZDÁ, ŽE BOŽÍ PŘÍZEŇ CHYBÍ

Gary WilkersonSeptember 28, 2020

Každý chce být poctěn. Svět to ví a obchody toho využívají. Nabízejí různé speciální nabídky, abychom s nimi uzavřeli obchod. Hotely, aerolinky a další nabízejí zlaté, stříbrné a bronzové odměny za využívání jejich služeb. Čím více někdo podporuje jejich službu, tím větší slevy a odměny od nich získá. Tak způsobí, že bude hrdý na to, že si vybral právě jejich služby.

Pavel představil filipským přízeň, kterou Bůh nabízí svým lidem: „A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je do dne Ježíše Krista dokončí. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože máte zvláštní místo v mém srdci“ (Filipským 1,6-7).

Můžeš říci: „To chci! Chci to nejlepší ze všeho co pro mě Bůh má.“ Ale Pánova přízeň je o hodně jiná než ve světě, jak Pavel zdůrazňuje: „vy všichni se mnou máte podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia“ (Fp 1,7).

Pavel byl poslán do vězení — svázaný a umlčený. Jaký to dává smysl? Kázal přece tisícům a viděl zástupy padat na kolena a dostat spasení. Stál před králi a před soudci a přijal osobní zjevení Ježíše. Mysleli bychom, že tak vypadá přízeň. Jak je možné, že se nakonec přízní stane to, co Pavel prožívá ve vězení?

To, co zde Pavel popisuje, se musí pochopit duchovním srdcem. Pavel naznačuje, že Bůh nás zřejmě přivede do neočekávaných situací, když chce uskutečnit v našich životech zvláštní práci Božího království.

Zranění lidí jsou skutečná, a když se jejich zkoušky zhorší místo toho, aby se zlepšily, může je to zmást. Ale Bůh je vždy se svými dětmi, jde vedle každého z nich. Nechce nám něco sebrat, ale hledá cesty, aby nám požehnal. Chce naše dobro a chce obnovit i to, o co jsme přišli.

Download PDF