KRÁSNÝ ODPOČINEK V MÉM PÁNU | World Challenge

KRÁSNÝ ODPOČINEK V MÉM PÁNU

David Wilkerson (1931-2011)July 23, 2019

„Hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho.“ (Žalm 16,11)

Křesťané jsou stále více nespokojeni se stavem věcí ve světě a v církvi. Říkají: „Bůh má pro nás něco víc! Vyzývá nás, abychom Ho poznali lépe. A my chceme poslechnout Jeho volání.“ Začínají se postit a modlit za větší duchovní hloubku.

Když se vás Pán chce nadpřirozeně dotknout, zatřese vašimi jistotami. Přijde na vás nevysvětlitelný neklid a přestane vás zajímat to, co jste dosud v životě dělali. Všechny vaše úspěchy ve vás zanechají pocit prázdnosti a nenaplněnosti. V duchu budete cítit hlubokou, nenaplněnou potřebu.

Znakem Pánova nadpřirozeného jednání je hladové srdce. Tvé srdce k Němu bude volat v každou bdělou hodinu a ve tvé mysli budou vždy Jeho myšlenky. Bůh chce, abyste se zbavili věcí tohoto světa a našli v Něm svou úplnost.

Hladoví vaše duše po větší přítomnosti Ducha svatého? Cítíte jeho volání k hlubšímu chození s Bohem? Pokud ano, ukončete válku ve svém srdci tím, že vše odevzdáte Mistrovi. Skutečný mír a štěstí můžete poznat v okamžiku, kdy přestanete usilovat o získání většího úspěchu nebo věcí, které uspokojují vaše ego. Nehledejte nic jiného než Ježíše a váš život dostane nový význam. Úzkost bude pryč, světské ambice zemřou a vaše duchovní oči se otevřou pravdě.

Když vám Duch svatý zjeví Ježíše Krista, budete v Něm mít skutečné bohatství. Každé ráno se probudíte s přetékající radostí a zvoláte: „Našel jsem to, po čem toužila moje duše. Odpočinek - krásný odpočinek v mém Pánu.“

Download PDF