KRISTOVU SLÁVU NELZE SKRÝT | World Challenge

KRISTOVU SLÁVU NELZE SKRÝT

David Wilkerson (1931-2011)December 24, 2019

„Jenže já vidím čtyři muže,“ on na to, „a rozvázané! Procházejí se v  plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!“ (Daniel 3,25)

Tento příběh všichni známe. Nebúkadnesar, král babylónský, svolal všechny vládce své rozsáhlé říše za jediným účelem - poklonit se před obrovským zlatým obrazem a uctívat bohy dle jeho výběru. Pokud by se někdo odmítl poklonit, znamenalo to jistou smrt. V té době bylo běžné potrestat jakékoliv neuposlechnutí vhozením takového člověka do rozžhavené pece. Když se tři mladí muži postavili ve spravedlnosti a odmítli poslechnout nařízení krále, Nebúkadnesara to rozlítilo. Svým vojákům nařídil roztopit pec sedmkrát víc než obvykle a připravit se na jejich potrestání (viz Daniel 3,1-19).

Ti tři hebrejští muži, Šadrach, Méšak a Abed-nego, byli svázáni a hozeni do pece rozžhavené tak, že vojáky, kteří měli za úkol je tam vhodit, usmrtil plamen ohně. Když se král do pece podíval, byl ohromen tím, co viděl. „Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?“ „Jistě, Výsosti,“ odpověděli. „Jenže já vidím čtyři muže,“ on na to, „a rozvázané! Procházejí se v plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!“ (Daniel 3,24-25)

Jak mohl pohanský král rozpoznat Syna Boha? Bylo to proto, že Kristovu slávu nelze skrýt! Pokaždé, když se v Písmu zjeví andělé, jsou oblečení v bílém a svítí nebeskou září. Přesto ta zářící postava nebyl žádný serafín, byl to sám Ježíš – a zářil víc než plamen 7x více roztopené pece.

Milovaní, svědectví o Kristově přítomnosti vyšlo z úst pohana. A mluvíme zde o situaci mezi životem a smrtí. Šlo o životní krizi, ale Ježíš vešel přímo za těmi muži do pece a vysvobodil je.

Jak přivést Krista do řešení tvé krize? Stačí mít plnou jistotu, že On tě může zachránit a vysvobodit nezávisle na tom, čemu čelíš. Jistotu, že ať se stane cokoliv, jsi v jeho rukou. Čelíš krizi – duchovní, finanční, duševní, fyzické? V manželství? V práci? V podnikání? Když zázrak je to jediné, co tě může dostat z beznadějné situace, Ježíš přijde a projde tou situací s tebou. Syn Živého Boha řeší tvůj problém a zachraňuje tě z tvé pece utrpení.

Download PDF