KRISTUS JE STÁLE KRÁL | World Challenge

KRISTUS JE STÁLE KRÁL

David Wilkerson (1931-2011)June 20, 2018

Bůh Otec korunoval Krista jako krále nad všemi národy a vší přírodou a jako Pána nad církví. Apoštol Pavel píše, že až se Ježíš vrátí, Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů (1. Timoteovi 6:15).

Pavel říká, že nezáleží na tom, jak věci vypadají navenek, pravdou je, že Bůh podřídil všechny věci pod Ježíšovy nohy a On je stále Králem nad vším. Všechno se může zdát mimo kontrolu a může to vypadat jako by Satan převzal vládu, ale není to pravda. Přesto všude kolem nás vidíme společnost a vládu, která sesazuje Krista z trůnu a odmítá uznat jeho autoritu a královský majestát. Odstranili jsme Boha z našich škol a soudů a ignorovali jsme Ho při tvorbě zákonů. A teď žneme hrozivou sklizeň.

Smutné je, že Ježíšovu autoritu neodmítá jen Amerika. Vidím, že problém uprostřed církve je ještě horší. Je pochopitelné, že bezbožní lidé chtějí sesadit Krista z trůnu, vysmívali se a zesměšňovali jeho jméno od chvíle, kdy se narodil. Ale jak velmi to musí zarmucovat Boha, když vidí, že ho sesazují z trůnu ti, co se nazývají jeho jménem.

Pomalu ale jistě křesťané, církve a křesťanské organizace odmítají Pánovu radu. Už nejsou plně závislí na jeho panství. Místo toho, se obracejí ke světské moudrosti, k lidským praktikám. Pozorně jsem sledoval, jak církev postupně vyvyšuje moudrost světa a Ježíš už není zdrojem a mocí Božího lidu.

Dovolte mi osobní otázku: Sesadil jsi Krista z trůnu svého srdce? Vyzývám vás, abyste dnes znovu dali Krista na trůn svého srdce a tak žili!

„Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi“ (Žalm 121:1-2).

Download PDF