LÁSKYPLNÉ VEDENÍ K OBNOVĚ | World Challenge

LÁSKYPLNÉ VEDENÍ K OBNOVĚ

David Wilkerson (1931-2011)December 12, 2019

„Vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán.“ (Jan 13,4-5) Někteří oddaní křesťané tohoto příkladu následují a jsou zvyklí na „službu umývání nohou.“ I když je takové jednání určitě chvályhodné, tento postup má hlubší význam. Poté, co Ježíš umyl nohy učedníků, zeptal se jich, „Chápete, co jsem vám udělal?“ (Jan 13,12)

Když Ježíš vzal ručník, dal nám tím příklad, po jakém našem jednání touží. V těchto slovech, je schováno několik ponaučení, která se můžeme učit od našeho Pána. Slovo nám říká: „V lásce služte jeden druhému.“ (Galatským 5,13) A „Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým.“ (Efezkým 5,21) My často chybně komentujeme různé pravdy Bible, protože nerozumíme jejich významu, a unikne nám jejich moc. Kolik z nás skutečně ví, co to znamená v lásce sloužit jeden druhému? A jak se máme poddávat jeden druhému v bázni Boží? Když lépe porozumíme tomu, co Ježíš učinil umytím nohou svých učedníků, lépe porozumíme konceptu služby a poddání se. To obnáší daleko víc než jen přijímat rozkazy nebo být podřízený vyšší autoritě. Tyto nádherné pravdy se nám v souvislosti s „opásáním se ručníkem“ dávají poznat.

Dalším ponaučením, kterému nás chtěl Ježíš naučit, když umyl nohy svých učedníků, bylo, jak zajistit jednotu společenství. Když se Petr snažil vycouvat z toho, aby mu Ježíš umyl nohy, Pán řekl, „Když tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ (Jan 13,8) Ježíš ukázal svůj soucit a lásku skrze smytí Petrových pocitů méněcennosti, úzkosti a zoufalství.

Umýváním špíny z nohou učedníků, Ježíš také vyučoval pokoji, přicházejícímu po očištění z hříchů. Mnozí křesťané jsou dnes ve stejném stavu jako Petr – jsou zaskočeni hříchem. Pokud chcete být milosrdní – vzít ručník a pomoct jim obnovit se v Kristu – nepotřebujete znát detaily jejich hříchu. Ježíš se nikoho ze svých učedníků neptal, jak se ušpinil, jen chtěl dosáhnout jejich očištění. Jeho láska k nim byla bezpodmínečná, a taková je i pro tebe. A stejnou lásku Pán má i vůči těm, se kterými jednáme.

Download PDF