LÉK NA NEDŮVĚRU | World Challenge

LÉK NA NEDŮVĚRU

David Wilkerson (1931-2011)February 8, 2018

Jak může upřímný věřící najít „lék“ na nedůvěru? Zamyslete se nad následujícím návodem, jak zbavit své srdce pochybností: Přineste každou svou obavu, strach i břemeno k Ježíši – a položte je na jeho ramena!

„Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží“ (1. Petrův 5,7). Milovaní, toto je Boží slovo osobně pro vás: „Už ani chvíli nemusíte nést svá břemena sami. Starám se o všechno, co se vám děje a mám dostatek sil, abych to vzal všechno za vás.“

Jsem tak vděčný, že Hospodin nikdy není vystresovaný ani přetížený! Jeho ramena mohou unést váhu všech Jeho dětí současně, dokonce na nás naléhá, abychom na něj všechno vložili. „Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil“ (Žalm 55,23).

Projděte si hned teď seznam svých břemen a řekněte Bohu: „Otče, dávám Ti tento problém, tuto výzvu, tento vztah.“ A buďte si jisti, že On se postará!

Pak vyrazte v plné víře v psané Boží Slovo. Přijměte Pánovu výzvu žít Jeho Slovem. „Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst“ (Matouš 4,4). Musíte umět říci: „Budu žít i umírat s Božím Slovem!“

„Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy“ (Juda 1,24). Nechte Boha, aby si vzal na starost péči o vás. Jenom věřte Jeho Slovu a řekněte Mu, že na ně vsadíte svůj život. Ukažte Mu, že důvěřujete každému Jeho slovu – a buďte požehnaní!

Download PDF