LIDSKÉ ÚSILÍ MÁ SVŮJ STROP | World Challenge

LIDSKÉ ÚSILÍ MÁ SVŮJ STROP

Tim DilenaMarch 28, 2020

Lidským úsilím a silou může dobrý skokan do výšky vyskočit do výšky sedm a půl stop. Ale skokan o tyči je jiný. Nese tyč, kterou zasune do díry v zemi. Vloží celou svou důvěru na tyč, nejen, aby ho udržela, ale také, aby ho vynesla výš, než by se vůbec mohl sám dostat. Ve skutečnosti se dostane třikrát výše, než skokan do výšky.

Můžeš skákat sám a dělat křesťanské skoky do výšky, ale můžeš se dostat jenom do určité výšky. Ale když natáhneš ruku a opřeš se celou svou vahou o Ježíše a jeho Slovo, vezme tě výš a přenese tě přes věci, které bys nikdy nebyl schopen překonat svou silou.

11. kapitola epištoly Římanům nám vypráví příběh o Elijášovi, který byl přichycený při skoku do výšky, zatímco měl skákat o tyči. Spoléhal se na své vlastní úsilí a postřeh, namísto aby spoléhal na radu od Boha. Pavel vyprávěl, že Elijáš během těžkého období svojí služby řekl: „‚Pane, tvé proroky zabili, tvé oltáře rozbořili; já jediný jsem zůstal, a i o mou duši usilují.‘ Co mu však řekl Bůh? ‚Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří nesklonili koleno před Baalem ‘“(viz Římanům 11,3-4).

Bůh řekl Elijášovi: „Špatně jsi nazval svou situaci. Není pravdou, že jsi sám. Existuje více lidí, kteří jsou oddaní jako ty a neudělali kompromis.“ Bůh odpověděl Elijáši skokanu do výšky: „Vím o hodně lidech, kteří se mě nezřekli. Spletl ses se svou odpovědí o šest tisíc, devět stovek a devadesát devět lidí.“

To se stane, když se pokusíš posoudit situaci se strachem, úzkostí a vlastním vnímáním. Vždy se musíme zeptat: „Co Bůh říká o této situaci? Je něco v jeho slově, čeho se můžu držet a to mě pomůže se z toho dostat?“

Vždycky hledej odpověď od nebeského Otce a dostaneš se výš!

Pastor Tim Dilena sloužil 30 let v Detroitu, poté 5 let v New Yorku v Brooklyn Tabernacle. Nyní je se svou ženou Cindy v Lafayette, Louisiana.

Download PDF