MÍR, KTERÝ UVIDÍTE NAVZDORY VŠEM NESNÁZÍM | World Challenge

MÍR, KTERÝ UVIDÍTE NAVZDORY VŠEM NESNÁZÍM

David Wilkerson (1931-2011)October 14, 2020

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“ (Jan 14,27)

Víme, že Kristus byl schopen hněvu a jindy byl dojatý k slzám. Ovšem převážně žil svůj život na zemi v pokoji. Měl pokojný vztah s Otcem, zůstal v pokoji tváří v tvář pokušení nebo ve chvílích odmítnutí a výsměchu. Měl pokoj i během bouře na moři, kdy spal na palubě lodi, zatímco se ostatní chvěli hrůzou.

Učedníci slyšeli některé nazývat jejich Pána ďáblem a náboženští vůdci jej označovali za podvodníka. Některé skupiny dokonce usilovaly o jeho zabití. I tak, přese všechno, Ježíš nikdy neztratil svůj klid. Žádný člověk, náboženský systém nebo ďábel jej nemohli připravit o jeho pokoj.

To všechno muselo vyvolávat mezi učedníky otázky: „Jak mohl během bouře spát? Odkud přichází mír, co má? A jak mohl být tak klidný, když se jej dav chystal shodit ze skály? Lidé jej zesměšňují, urážejí, plivou po něm, ale on se nikdy nesnaží jim to vracet. Není nic, co jej zneklidní.“

Když Ježíš těmto mužům slíbil naprosto stejný pokoj, učedníci si zřejmě hleděli jeden na druhého a uvažovali: „Myslíte, že budeme mít stejný pokoj, jako má on? To je neuvěřitelné!“

Ježíš jim řekl: „Nermuťte se v srdcích a nemějte strach“ (Jan 14,27) a zároveň učedníkům slíbil Ducha Svatého. Kristus vysvětlil: „Duch Svatý vás bude provázet tím, čím budete procházet. Bude vaším přítelem a umožní vám zažít pokoj, který vám dávám.“

Ježíš tyto muže vyučoval: „Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“ (Jan 14,3) Ale Ježíšův slib, že se vrátí, učedníky nepovzbudil. Dovedu si představit Petra, jak říká: „Kdo potřebuje  fajnové místo k bydlení? Já potřebuji práci. Musím živit rodinu.“

Ježíš věděl, že jeho učedníci potřebují pokoj, který by byl na nich vidět, ať už budou čelit jakékoliv situaci. A říká nám stejně, jako říkal jim: „Budete potřebovat můj pokoj, abyste dokázali projít tím, co přichází. Přijměte jej teď, než se věci zhorší. Můj Duch Svatý přebývá ve vás, tak jej poproste o můj pokoj. On slíbil ukotvit vaši duši v každé bouři.“

Download PDF