MĚNÍ SE MÉ SRDCE? | World Challenge

MĚNÍ SE MÉ SRDCE?

David Wilkerson (1931-2011)
July 10, 2018

„Sami sebe zkoušejte, zdali žijete ve víře; sami sebe zkoumejte!“ (2. Korintským 13:5)

Řecké slovo použité pro „přezkoumat“ zde znamená „posoudit, změřit se od hlavy k patě.“ Apoštol Pavel říká: „Zkuste se a uvidíte, jestli kráčíte podle Božího slova.“ A tak se ustavičně ptáme sami sebe: „Měním se? Jsem láskyplnější a soucitnější? A jsou mé rozhovory spravedlivější?“ Stěžuji si neustále anebo jsou má slova plná víry? Snažím se vědomě Ježíše potěšit?“

Tuto kontrolu sebe sama bychom měli brát velmi vážně. Pokud jste křesťany a přesto jste ke svému duchovnímu růstu lhostejní, pak jste nedovolili Božímu Duchu, aby ve vás pracoval. A tak se sami sebe zeptejte, zdali ve vás stále více hoří touha po Ježíši a jeho církvi. Anebo si držíte nevraživost, odpor a kořeny hořkosti?

Je možné, že rostete v mnoha oblastech svého života a přesto jste zůstali dětinští v jiných oblastech. Zde je snadný test k posouzení, jestli duchovně rostete. Jednoduše se sami sebe zeptejte: „Jsem žíznivý? Toužím více a více po Ježíši a jeho svatosti?“ Je-li vaše odpověď ano, můžete být jisti, že rostete, protože Boží slovo slibuje: „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“  (Matouš 5:6).

Chcete duchovně růst? Pokud ano, požádejte Ducha svatého, aby posvítil svým světlem na jakoukoli oblast slabosti nebo hříchu ve vašem životě a volejte: „Pane, miluji tě a toužím tě poznat ještě více. Chci chodit podle tvého Slova. Prosím, pomoz mi uvěřit, že ve mně pracuješ, dej mi duchovně růst!

Nezapomeňte, že Bůh stojí hned vedle vás, i když je bouře. Zavlažuje vašeho ducha, krmí vaši duši, zapouští ve vás silné kořeny - pomáhá vám růst v Něm!

Download PDF