MŮŽU SE ZMĚNIT? | World Challenge

MŮŽU SE ZMĚNIT?

David Wilkerson (1931-2011)April 10, 2020

Pro mnoho lidí je křesťanské poradenství prostředkem, který pomůže uzdravit manželství a domovy. Ve skutečnosti se poradenství stalo v církvi hlavní službou. Ale stále více křesťanů nereaguje správně na rady, které dostávají. Proč? Protože jejich oči jsou zastřeny duchovním závojem – slepotou na jejich vlastní vinu a potřebu se změnit. Dříve než může dojít ke změnám v jejich životě, musí být tento závoj odstraněn.

„Když se člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Pán je Duch, a kde je Duch Pánův, tam je svoboda.“ (2. Korintskýn 3,16-17)

Bible říká jasně všem, kdo chtějí poslechnout Pána: „Nemůžete se změnit, pokud zůstanete slepí vůči Božímu slovu.“ Slovo „obrátí“ v 16. verši znamená „otočit směr.“ Pavel zkrátka říká: „Musíte připustit, že směr, kterým jdete, vás přivedl do prázdnoty, zkázy a zoufalství.“

Změna je výhradně dílem Ducha svatého: „oč slavnější bude služba Ducha!“ (2. Korintským 3,8) Prostě se neumíme změnit; jen Duch Boží nás může proměnit do slavné podoby Krista. Pavel tuto změnu prožil. Když byl ještě známý jako Saul, cestoval do Damašku, aby tam pronásledoval křesťany. Pán ho zastavil a dostal do krize, aby zcela změnil směr jeho života (viz Skutky 9).

Pokud chceme uvidět změnu, musí se stát několik věcí. Nejprve musíte růst v poznání Božího milosrdenství, které bude následováno ujištěním, že se vás nevzdá bez ohledu na to, jak zlé věci přijdou. „Protože tedy máme tuto službu, podle milosrdenství, jehož se nám dostalo, neklesáme na mysli“ (2. Korintským 4,1). Také se musíte zcela vzdát všech skrytých věcí ve svém životě: „Ale my jsme se odřekli skrytých věcí hanby, nechodíme v klamu, ani nepřekrucujeme Boží slovo, nýbrž zjevováním pravdy se představujeme každému svědomí lidí před Bohem.“ (2. Kor 4,2)

Poddejte se Božímu duchu a nechte se jím ovládnout. Držte se Božího Slova, často volejte k Pánu a důvěřujte Duchu svatému, že vás změní.

Download PDF