MILOVAT DRUHÉ NAVZDORY JEJICH HŘÍCHŮM | World Challenge

MILOVAT DRUHÉ NAVZDORY JEJICH HŘÍCHŮM

David Wilkerson (1931-2011)May 8, 2020

Jednou ze známek vyspělého věřícího je láska ke ztracenému lidstvu. Takový křesťan projevuje stejnou lásku k Židům i Palestincům, Bosňanům i Srbům, ke každému.

Jen dospělý a zralý křesťan ví, jak přijmout tato Ježíšova slova: „Milujte své nepřátele. Modlete se za ty, kdo vás pronásledují a škodolibě vás využívají. Když je tvůj nepřítel hladový, nakrm jej.“ Ptám se tě, dovedeš si představit, že bys strávil měsíc v palestinské polní nemocnici a staral se o vojáky, kteří chtějí zničit Izrael? Umíš krotit svou předpojatost, když budeš číst v nadcházejících dnech štvavé zprávy? Budeš mít stejného ducha jako Kristus, který, zatímco byl křižován, řekl: „Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí“?

Pokud chceš kráčet, jako kráčel Ježíš, nemůžeš dovolit své vášni reagovat na novinové titulky. Kristus zemřel za všechny ztracené duše na Zemi! Právě teď jsou vězení plná odsouzených, kteří se stali pravými svědky Ježíšovy zachraňující lásky, protože je někdo miloval navzdory jejich hříchům.

Miluješ druhé, i když možná zranili tebe nebo někoho, na kom ti záleží nebo jsou jen jiní než ty? Je několik věcí, díky kterým budeš víc podobný Kristu, například když budeš milovat někoho mimo svůj okruh známých nebo lidí, kteří se vyskytují přirozeně kolem tebe.

Buď si jist, že rosteš v milosti, když se modlíš se za ty, které svět nesnáší. Když slyšíme o hrozných událostech, musíme se postavit proti každému předsudku a vyznávat: „Přikrývám tyto skutky Kristovou autoritou. Budu milovat lidi, jako náš Pán Ježíš Kristus.“

Download PDF