MOC K VÍTĚZNÉ MODLITBĚ | World Challenge

MOC K VÍTĚZNÉ MODLITBĚ

Jim CymbalaJuly 4, 2020

Apoštol Pavel, pisatel většiny knih Nového zákona, v dopise Římanům učinil mimořádné přiznání: „Duch nám pomáhá v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“ (Římanům 8,26) Všimněte si klíčových frází:

  • „Nevíme, jak a za co se modlit“. To je napsáno v 1. osobě množného čísla – Pavel tam zahrnul i sám sebe! Největší apoštol v historii nevěděl, jak se správně modlit?
  • „Duch nám pomáhá v naší slabosti“. Jsme všichni opravdu tak duchovně křehcí, že potřebujeme pomoc od Boha, abychom se modlili správným způsobem?
  • „Duch nám pomáhá“. Veškerá moc je v Duchu svatém, to zahrnuje i milost k tomu, abychom se modlili správně, aby Bůh mohl slyšet a odpovídat.

Duch nám pomáhá modlit se, pomáhá nám uniknout shonu života a vstoupit před Boha. Odhaluje naši kritickou potřebu každodenní milosti tím, že ukazuje kontrast mezi Boží sílou a naší lidskou slabostí. Jemně nás přitahuje ke Zdroji a pomáhá našemu srdci upřímně se poklonit, uvěřit a žádat před Božím trůnem.

Mnohokrát čelíme životním situacím, které jsou docela komplikované, a nejsme si jisti, jak bychom se měli modlit - neexistuje zjevné správné nebo nesprávné rozhodnutí. Možná se objeví příležitost ke krátké misijní cestě nebo se vzdorující dítě dostane do potíží se zákonem. Jaká je Boží vůle v těchto situacích? Za co bychom se měli modlit? Právě tehdy nám Duch svatý pomáhá tím, že zjeví Boží vůli a dá víru k modlitbě správným směrem.

Modlitba víry pohne horou (Marek 11,23-24; list Jakubův 5,15). Jedině Duch činí Boží moc reálnou našemu vnitřnímu člověku, což nás uschopňuje žádat, hledat a klepat s odvážnou jistotou. To je další důvod, proč se nejhlubší pravdy a tajemství modlitby nikdy nedají naučit prostřednictvím přednášek, výukových programů nebo knih.

Modlitbě se učíme modlitbou a srdce se obvykle učí rychleji než hlava. „Víra je ze slyšení, a slyšení skrze slovo Boží.“ (Římanům 10,17) Duch Svatý v nás skloubí modlitbu a víru a přinese tak změnu života.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF