MOCNÁ SLOVA VÍRY | World Challenge

MOCNÁ SLOVA VÍRY

Carter ConlonSeptember 3, 2016

 V poslední knize Starého zákona mluvil prorok Malachiáš o něčem, co se již odehrálo a co se mezi Božím lidem v dobách duchovního úpadku znovu stane. „Tehdy spolu promlouvali ctitelé Hospodina“ (Malachiáš 3, 16). Jak promlouvali? Copak spolu nemluvili i před tímto okamžikem v historii? Co jejich slova změnilo?

Písmo nám říká, že „starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí“ (Přísloví 12, 25). Také v něm čteme: „jak dobré je slovo v pravý čas!“ (Přísloví 15, 23) a nabádá nás: „ať jsou vaše slova vždy vlídná a ochucená solí“ (Koloským 4, 6).

Klidná slova víry mají obrovskou moc. Musíme se teď navzájem povzbuzovat! Nepotřebujeme oheň, zemětřesení nebo vítr. Tyhle věci jsou ohromné, a když se je Bůh rozhodne udělat, tak ať se stanou. Ale existuje něco mnohem mocnějšího než všechny tyto jevy dohromady, zvláště v této době. Je to ten tichý, jistý hlas víry v Boha. Je to hlas, který říká: „Všechno je v pořádku. Bůh má tvoji situaci pod kontrolou, sestro, bratře. Bůh stále sedí na trůnu. Ježíš je stále vítězem a my jsme stále víc než jen bojovníci.“

Neumíte si vůbec představit, jakou moc je Bůh ochoten vylít skrze váš život každý den – ve vašem okolí, v práci nebo doma – jen díky tomu, že budete mluvit s jistotou víry v dobrotu a věrnost Boží. Otevřeme Pánu svá srdce a začněme spolu mluvit tím klidným, tichým hlasem. Zjistíme, jak úžasná výsada je být vyslancem Boží moci pro dnešní generaci.

 

Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001. 

Download PDF