MODLITBU NIC NENAHRADÍ | World Challenge

MODLITBU NIC NENAHRADÍ

David Wilkerson (1931-2011)September 13, 2019

„Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem.“ (Skutky 5,15)

Apoštolové žili a sloužili v období zázraků. Dokonce i diakoni jako Štěpán a Filip, kteří sloužili u stolů, byli zmocněni Duchem svatým a dělali zázraky. Petr byl tak plný Ducha svatého, že nemocné přinášeli na ulice na lehátkách a nosítkách, aby jeho stín na ně padl a oni byli uzdraveni. Nebylo výjimečné vidět chromé, kteří byli uzdraveni a přišli do chrámu.

Proč nevidíme takovou zázračnou moc v dnešní době? Bůh se nezměnil!  Apoštolové znali cenu zázraků a dychtivě ji zaplatili. My máme ty stejné sliby jako apoštolové a Bůh chce tímto způsobem znovu jednat. Potřebujeme ale více Ježíšovy zachraňující, zázračné moci než jakákoliv minulá generace.

Proč Bůh zázračně odpovídal apoštolům? Protože byli oddaní modlitbě! Kniha Skutků je zpráva o svatých mužích a ženách hledajících Pánovu tvář. Od začátku do konce nám říká, jak Bůh odpovídal na modlitby, ať už v horní místnosti, ve vězení, nebo na nějakém jiném místě. Modlili se bez přestání, trávili hodiny a dny zavřeni s Bohem dokud nedostali jasné, podrobné vedení. A jak neuvěřitelně konkrétně je Bůh vedl!

Žel, věřící v dnešní době jsou učeni „brát všechno vírou“, takže se zřídka modlí. Nenechte se oklamat. Můžete dostat stejné jasné slovo od Boha jako apoštolové, pokud budete opravdově hledat jeho tvář v modlitbě. Není jiného řešení, než čas strávený v přítomnosti Krále. Dychtivě ti ukáže svoji lásku, milost a moc. „Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jakub 5,16)

Download PDF