NÁŠ MILUJÍCÍ OTEC | World Challenge

NÁŠ MILUJÍCÍ OTEC

David Wilkerson (1931-2011)
February 9, 2018

Pro mnohé je těžké vidět Boha jako milujícího otce, protože se na Něj dívají skrze své zkušenosti. Bůh popisuje Mojžíšovi svoji podstatu jako „plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný“ (Exodus 34:6).

Satan miluje, když se mu podaří zasadit do naší mysli nesprávný pohled na Otce, podobně jako se o to pokoušel s Jobem, když Job obviňoval Boha, že je „špehem v nebi“. Ďábel se nám pokouší namluvit, že Bůh je připraven nás spíš odsoudit než zachránit a požehnat. „A kdybys pak počítal mé kroky, nedbal bys už mého hříchu, zapečetěna by byla do uzlíku má nevěrnost, moji nepravost bys zastřel“ (Jób 14, 16-17). Jób říkal: „Pane, sleduješ mne, abys viděl, jestli neselžu. Mé hříchy si ukládáš a počítáš, abys je mohl proti mně použít“.

Pravdou ale je, že Bůh Jóba vůbec nešpehoval. Byl vůči Jóbovi tak plný lásky, že se jím chlubil. Když jsme uprostřed zkoušek a těžkostí, máme tendenci zapomenout, co Bůh říká o své podstatě. Kdybychom mu v období těžkostí věřili, byli bychom plní pokoje. Znovu a znovu vidíme, že:

  • Bůh je připraven nám vždy odpustit. „Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění (Žalm 86:5)“.
  • Bůh má s námi trpělivost, je plný něhy a milosrdenství. „Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává (Žalm 145:9)“.
  • Je pomalý do hněvu. „Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný (Žalm 145:8)“.

Když se k Pánu modlíte, myslete na to, jakou představu o Bohu máte v Jeho přítomnosti. Buďte ubezpečeni, že Vás miluje a je tím, kým říká, že je!

Download PDF