NAŠE NEJVĚTŠÍ BITVA | World Challenge

NAŠE NEJVĚTŠÍ BITVA

David WilkersonDecember 20, 2016

My křesťané bojujeme tak těžce, abychom našli Boží vůli pro naše životy. A potom jednou věříme, že jsme našli Boži vůli a těžce pracujeme, abychom ji viděli vyplněnou.

Jsem přesvědčen, že tento boj nalézt Boží vůli — žít v ní, chodit v ní a vidět její naplnění — se může stát naším největším bojem. A boj se zintenzivňuje, kdykoliv nalézáme sami sebe ve strašných okolnostech.

Mnoho křesťanů jednoduše nemůže přijmout to, kde se právě nalézají. Jejich životy jsou zatíženy vážnými problémy. Pro některé je tou zátěží přetrvávající nemoc. Pro jiné je to nezachráněný milovaný člověk. A nyní pro vzrůstající počty lidí je tím bojem finanční krize. Velmi málo křesťanů přijme, že taková břemena by mohla možná být součástí Boží dokonalé vůle pro jejich životy.

Jako kazatel evangelia vím, že všechna zachovaná víra a naděje musí mít základní pravdu na které roste. Co je touto základní pravdou? Jednoduše toto: Musím vědět a věřit, že jsem v Boží dokonalé vůli — právě nyní, právě kde jsem v této současné době a na tomto místě.

Jednoduše vyjádřeno, nehledě na to, v jaké situaci se nalézám — zda jsem bohatý nebo chudý, nemocný nebo zdravý, ve vězení nebo volný — mám za úkol věřit, že jsem ve středu Boží dokonalé vůle pro můj život. Přijímám, že moje kroky byly uspořádány od Hospodina.

Já osobně se shoduji s Pavlem: “Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám” (viz Filipským 4:11).

Děkuji Bohu za příklad Pavla. Tento věrný apoštol věděl, jak překypovat požehnáním, a přesto se také radovat v dobách nesnází. Nehledě na jeho vnější okolnosti, nehledě na to, jak palčivé byli jeho okolnosti, Pavel vždy věděl, že byl ve středu Boží dokonalé vůle.

Download PDF