NADĚJE PRO CHVÍLE, KDY MÁTE POCIT, ŽE JSTE SELHALI | World Challenge

NADĚJE PRO CHVÍLE, KDY MÁTE POCIT, ŽE JSTE SELHALI

David Wilkerson (1931-2011)September 25, 2020

Máte někdy pocit, že jste toho v životě moc nedosáhli a mnohá zaslíbení zůstala nesplněna? Pokud ano, jste v dobré společnosti; ve skutečnosti stojíte mezi duchovními obry.

Mnoho velkých Božích služebníků v průběhu dějin skončilo s pocitem, že selhali ve svém povolání. Prorok Eliáš pohlédl na svůj život a zvolal: „Pane, vezmi mě domů! Nejsem o nic lepší než moji otcové a všichni zklamali. Prosím, vezmi si můj život! Všechno bylo marné.“ (viz 1. Královská 19,4)

David Livingstone, jeden z nejužitečnějších misionářů na světě, přinesl na africký kontinent evangelium, zasel mnoho Božího semene a Bůh ho použil k probuzení Anglie pro misii. Přesto v dvacátém třetím roce na misijním poli Livingstone vyjádřil stejné strašné pochybnosti jako jiní velcí služebníci. Autor jeho životopisu ho cituje v jeho sklíčenosti: „Všechna moje práce se zdá být marná.“

Kniha George Bowena Love Revealed je jednou z nejlepších knih o Kristu, jaké kdy byly napsány. Bowen opustil bohatství a slávu a stal se v polovině 19. století misionářem v Bombaji v Indii. Rozhodl se žít mezi nejchudšími, kázal na ulicích v parném počasí, šířil evangelizační literaturu a plakal nad ztracenými.

Tento obdivuhodně oddaný muž odešel do Indie s velkou nadějí na službu evangelia. Přesto za více než čtyřicet let služby neměl Bowen ani jednoho obráceného. Teprve po jeho smrti misijní společnosti zjistily, že je jedním z nejoblíbenějších misionářů v zemi.

Stejně jako mnozí před ním, i Bowen procházel hroznými pocity neúspěchu. Napsal: „Jsem nejneužitečnější bytost v církvi … nejraději bych seděl s Jobem a cítím s Elijášem. Moje práce byla marná.“

Není hříchem mít takové myšlenky nebo být stržen pocitem neúspěchu. Ale je nebezpečné nechat tyto pekelné lži hnisat a zaplavit duši. Ježíš nám ukazuje cestu ze sklíčenosti: „Nadarmo jsem se namáhal … ale moje odměna je u Hospodina a moje práce u mého Boha.“ (viz Izajáš 49,4) Kristus vlastně říká: „Sám Otec vynáší soud nad vším, co jsme udělali a jak efektivní jsme byli.“

Pán chce, abyste všechno „neúspěšné myšlení“ odložili a vrátili se do práce. Nic nebylo zbytečné! On chce učinit mnohem víc, než byste si mysleli nebo žádali!

Download PDF